Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
181 74/KH-MTTQ Kế hoạch Tổ chức hội nghị phát động thi đua hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997-01/01/2017) 26/10/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
182 73/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016 19/10/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
183 72/KH-BVĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016 06/10/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
184 69 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp năm 2016 06/09/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
185 68/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 29/08/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
186 67 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 23/08/2016
187 181/QĐ-MTTQ Quyết định giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của của tổ chức, công dân tại huyện Sông Lô và huyện Tam Đảo 09/08/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
188 Kế hoạch Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của của tổ chức, công dân (ban hành kèm theo Quyết định số 181/QĐ-MTTQ ngày 9/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc) 09/08/2016
189 61/TB–MTTQ-BTT Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV 15/06/2016 Nguyễn Duy Đông
190 64/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014–2016” năm 2016 15/06/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
191 155 /BC-MTTQ Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 14/06/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
192 09 /CTr-MTTQ-BTT Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
193 46/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 10/03/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
194 Hướng dẫn 91 /HD-MTTW-BTT Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 08/04/2013 Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam