Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
151 52/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành, thị nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016 30/11/2016
152 916/MTTQ-BTT Đề nghị kê khai minh bạch, tài sản thu nhập năm 2016 23/11/2016 Vũ Văn Bằng
153 51/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn giám sát việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố 17/11/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
154 76 /KH-MTTQ- BTT Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2016 11/11/2016 Vũ Văn Bằng
155 74/KH-MTTQ Kế hoạch Tổ chức hội nghị phát động thi đua hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997-01/01/2017) 26/10/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
156 73/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016 19/10/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
157 10/CTPH-MTTQ-TNMT-TG CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 17/10/2016
158 72/KH-BVĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016 06/10/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
159 69 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp năm 2016 06/09/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
160 68/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 29/08/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
161 67 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 23/08/2016
162 Kế hoạch Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của của tổ chức, công dân (ban hành kèm theo Quyết định số 181/QĐ-MTTQ ngày 9/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc) 09/08/2016
163 99/QĐ-MTTQ-BTT Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/10/2015 Hoàng Văn Toàn
164 100/QĐ-MTTQ-BTT V/v ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc 30/10/2015 Hoàng Văn Toàn
165 Hướng dẫn 91 /HD-MTTW-BTT Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 08/04/2013 Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam