Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CACH HỒ CHÍ MINH” CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CACH HỒ CHÍ MINH” 21/04/2020
2 TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22/4/1870-22/4/2020) ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22/4/1870-22/4/2020) 17/04/2020
3 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam 13/01/2020
4 tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 19/08/2019
5 Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019 Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019 15/08/2019
6 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) 02/08/2018
7 Tuyên truyền Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư 2017 Ban Phong Trào soạn thảo Đề cương Tuyên truyền Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư 2017 27/10/2017
8 Tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) Tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) 11/09/2017