Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 03/KH-BCĐ Triển khai các hoạt động về Cuộc vận động :"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 Kế hoạch Triển khai các hoạt động về Cuộc vận động :"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 12/04/2018 Trần Văn Vinh
32 105 /KH-MTTQ-BTT Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 Kế Hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 15/12/2017
33 104/KH-MTTQ- BTT Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới thị xã Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên Kế Hoạch Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới thị xã Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên 08/12/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
34 100 /KH-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) 17/10/2017 Vũ Văn Bằng
35 99/KH-MTTQ-BTT Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi và biểu dương khu dân cư, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi và biểu dương khu dân cư, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 09/10/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
36 97 /KH-BVĐ Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (Từ 17/10 đến 18/11/2017) KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (Từ 17/10 đến 18/11/2017) 25/09/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
37 92 /KH-MTTQ-BTT về Tổ chức Đại lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) Tổ chức Đại lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) 14/07/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
38 89/KH-MTTQ-BTT Triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) Kế hoạch triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) 31/05/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
39 85/KHLT-MTTQ-BHXH về tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 Kế hoạch liên tịch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 12/04/2017 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
40 81/KH-MTTQ-BTT về uyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2017 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2017 30/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
41 80/KH-MTTQ-BTT về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 27/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
42 79/KH-MTTQ-BTT về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 02/03/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
43 76 /KH-MTTQ- BTT Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2016 11/11/2016 Vũ Văn Bằng
44 75 /KH-MTTQ-BTT về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 90 về vận động và giám sát bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2016 - 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 90 về vận động và giám sát bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2016 - 2017 03/11/2016 Đỗ Thị Ngọc Hân
45 10/CTPH-MTTQ-TNMT-TG CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 17/10/2016