Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 80/KH-MTTQ-BTT về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 27/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
32 79/KH-MTTQ-BTT về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 02/03/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
33 76 /KH-MTTQ- BTT Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2016 11/11/2016 Vũ Văn Bằng
34 75 /KH-MTTQ-BTT về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 90 về vận động và giám sát bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2016 - 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 90 về vận động và giám sát bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2016 - 2017 03/11/2016 Đỗ Thị Ngọc Hân
35 74/KH-MTTQ Kế hoạch Tổ chức hội nghị phát động thi đua hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997-01/01/2017) 26/10/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
36 73/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016 19/10/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
37 10/CTPH-MTTQ-TNMT-TG CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 17/10/2016
38 72/KH-BVĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016 06/10/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
39 69 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp năm 2016 06/09/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
40 68/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 29/08/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
41 67 /KH-MTTQ-BTT Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 23/08/2016
42 Kế hoạch Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của của tổ chức, công dân (ban hành kèm theo Quyết định số 181/QĐ-MTTQ ngày 9/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc) 09/08/2016
43 64/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014–2016” năm 2016 15/06/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
44 46/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 10/03/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng