Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 91 / HD-MTTQ-BTT Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo HƯỚNG DẪN Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo 11/06/2018
32 90 /HD-MTTQ-BTT về Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (kèm theo Đề cương gợi ý báo cáo) Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 29/05/2018 Nguyễn Tuấn Khanh
33 89 /HD -MTTQ-BTT Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 22/05/2018 Vũ Văn Bằng
34 88/HD-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 10/05/2018
35 Số 86 /HD-MTTQ-BTT sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc” Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc” 11/04/2018 Vũ Văn Bằng
36 85/HD-MTTQ-BTT Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018 Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018 13/03/2018
37 84/ HD-MTTQ-BTT Công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo năm 2018 Hướng dẫn Công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo năm 2018 13/03/2018 Vũ Văn Bằng
38 Số: 82/ HD-MTTQ-BTT Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 08/03/2018 Vũ Văn Bằng
39 83/HD-MTTQ-BTT Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2018 Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2018 08/03/2018
40 81/HD-MTTQ-BTT CÔNG TÁC PHONG TRÀO NĂM 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHONG TRÀO NĂM 2018 06/03/2018 Đỗ Thị Ngọc Hân
41 80/HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2018 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2018 08/02/2018
42 Số 79/HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 11/12/2017 Vũ Văn Bằng
43 77/HD-MTTQ-BTT về Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 Hướng dẫn Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 15/11/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
44 74/HD-MTTQ-BTT Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) 25/09/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
45 73/HD-MTTQ-BTT Công tác đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tỉnh Vĩnh Phúc Hướng dẫn Công tác đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tỉnh Vĩnh Phúc 22/08/2017 Nguyễn Tuấn Khanh