Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 368/BC-MTTQ về ết quả triển khai Kế hoạch tổ chức giúp đỡ người dân Vĩnh Phúc đặc biệt khó khăn tại một số tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg Kết quả triển khai Kế hoạch tổ chức giúp đỡ người dân Vĩnh Phúc đặc biệt khó khăn tại một số tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 15/09/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hữu Hưng
2 Dự thảo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 Dự thảo báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 02/07/2020
3 Số 377/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đề nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đề nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 26/10/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
4 340 /BC-BCĐ Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn (2013-2018) 20/06/2018 Nguyễn Tuấn Khanh
5 277/BC-MTTQ-BTT về kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017 Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017 14/11/2017 Nguyễn Xuân Viễn
6 205 /BC- MTTQ- BTT về kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 04/01/2017 Vũ Văn Bằng
7 204/BC-MTTQ-TG về Kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 04/01/2017 Vũ Văn Bằng
8 202/BC-BTT-MT về Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 Báo cáo Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 28/12/2016 Đỗ Thị Ngọc Hân
9 185/BC-BCĐ Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 21/11/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
10 155 /BC-MTTQ Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 14/06/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông