Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 32/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 06/01/2021 Vũ Văn Bằng
2 30/HD-MTTQ-BTT về việc Tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra Tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra 21/10/2020 Nguyễn Tuấn Khanh
3 Số: 28/HD-MTTQ-BTT Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 Hướng dẫn Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 03/09/2020
4 27 /HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 31/08/2020
5 26/HD-MTTQ-BTT Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 18/08/2020
6 24 /HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn 20/07/2020
7 Số 18 /HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) 16/04/2020
8 16 /HD-MTTQ-BTT về Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 25/03/2020 Vũ Văn Bằng
9 15/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 12/03/2020 Vũ Văn Bằng
10 14/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 28/02/2020 Vũ Văn Bằng
11 13 /HD-MTTQ-BTT về Công tác tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia; công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 Công tác tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia; công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 28/02/2020 Vũ Văn Bằng
12 01. Văn bản sơ kết 05 năm Luật Mặt Trận 19/02/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
13 12 /HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020 14/02/2020
14 11 /HD-MTTQ-BTT về Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 14/02/2020 Vũ Văn Bằng
15 Số 09/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020 10/02/2020