Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII (Nhiệm kỳ 2020-2025) 01/10/2020
2 Số: 28/HD-MTTQ-BTT Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 Hướng dẫn Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 03/09/2020
3 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 31/08/2020
4 27 /HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 31/08/2020
5 Tuyên truyền 90 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận 31/08/2020
6 Tuyên truyền 90 năm Hội Nông dân Việt Nam Đề cương tuyên truyền 90 năm Hội Nông dân Việt Nam 31/08/2020
7 Bộ văn bản Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Bộ văn bản Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 20/08/2020
8 26/HD-MTTQ-BTT Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 18/08/2020
9 53/KH-MTTQ-BTT Tổ chức Hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, năm 2020 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, năm 2020 11/08/2020
10 51 /KH-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) 03/08/2020
11 486 /MTTQ-TCTG về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. 31/07/2020 Vũ Văn Bằng
12 29/CT-TTg Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã Chỉ thị Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã 23/07/2020
13 24 /HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn 20/07/2020
14 Dự thảo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 Dự thảo báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 02/07/2020
15 42 /KH-MTTQ-BTT Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam 02/06/2020 Vũ Văn Bằng