Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 01. Văn bản sơ kết 05 năm Luật Mặt Trận 19/02/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
2 12 /HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020 14/02/2020
3 11 /HD-MTTQ-BTT về Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Công tác Thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 14/02/2020 Vũ Văn Bằng
4 19/KH-MTTQ-BTT Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Kế hoạch Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 10/02/2020
5 Số 09/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2020 10/02/2020
6 08/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Công tác Tôn giáo năm 2020 Hướng dẫn Công tác Tôn giáo năm 2020 10/02/2020 Vũ Văn Bằng
7 06 /HD-MTTQ-BTT Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 03/02/2020
8 514/UBND-VX1 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 01/02/2020
9 255 /MTTQ-BTT V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp..... V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp..... 31/01/2020
10 17/KH-UBND Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/01/2020
11 79-CV/TW Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra 29/01/2020
12 05/CT-TTg Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 28/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
13 04 /CTr- MTTQ-BTT Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chương trình Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 08/01/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
14 05/ HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950- 12/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950- 12/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020 25/12/2019 Vũ Văn Bằng
15 09/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2019 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2019 29/11/2019 Nguyễn Tuấn Khanh