Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 142/KH-BVĐ về Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 (Từ 17/10 đến 18/11/2021) Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 (Từ 17/10 đến 18/11/2021) 14/10/2021
2 187/QĐ-MTTQ-BCT Quyết định về việc thành lập Tổ Giúp việc của Ban Cứu trợ tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định về việc thành lập Tổ Giúp việc của Ban Cứu trợ tỉnh Vĩnh Phúc 05/10/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
3 186/QĐ-MTTQ-BCT Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh Vĩnh Phúc 05/10/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
4 63/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 05/10/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hữu Hưng
5 1078 /MTTQ-TCTG, định hướng nội dung tuyên truyền Quý IV năm 2021 Định hướng nội dung tuyên truyền Quý III năm 2021 05/10/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
6 1077/MTTQ-TCTG về việc tham gia nhóm zalo "Tổ Covid Cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc" Về việc tham gia nhóm zalo "Tổ Covid Cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc" 05/10/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
7 141/KH-MTTQ-BTT Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị MTTQ Việt Nam, ngày 16/8/2021 Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị MTTQ Việt Nam, ngày 16/8/2021 04/10/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
8 139/KH-MTTQ-BTT về Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19” của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19” của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc 23/09/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
9 138/KH-MTTQ-BTT về Vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 Vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 22/09/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
10 368/BC-MTTQ về ết quả triển khai Kế hoạch tổ chức giúp đỡ người dân Vĩnh Phúc đặc biệt khó khăn tại một số tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg Kết quả triển khai Kế hoạch tổ chức giúp đỡ người dân Vĩnh Phúc đặc biệt khó khăn tại một số tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 15/09/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Bùi Hữu Hưng
11 Thông báo kết quả tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thông báo kết quả tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 09/08/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
12 Công văn của Viettel Vĩnh Phúc về việc miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm của các tổ chức thiện nguyện tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm của các tổ chức thiện nguyện tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh 05/08/2021
13 984 /MTTQ-TCTG về việc đẩy mạnh hoạt động của Tổ Covid cộng đồng Đẩy mạnh hoạt động của Tổ Covid cộng đồng 20/07/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
14 978/MTTQ-TCTG về việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 19/07/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
15 Số 116 /KH-MTTQ-BTT về Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 13/07/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng