Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 32/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 06/01/2021 Vũ Văn Bằng
2 704/MTTQ-BTT về việc đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Về việc đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 06/01/2021 Vũ Văn Bằng
3 01-CTr/ĐĐ Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021 Chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021 06/01/2021 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
4 11 /CTr- MTTQ-BTT Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 Chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 04/01/2021 Nguyễn Tuấn Khanh
5 694/MTTQ-TCTG về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 30/12/2020 Vũ Văn Bằng
6 681/MTTQ-TCTG V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 25/12/2020 Vũ Văn Bằng
7 679/MTTQ-BTT V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 24/12/2020 Vũ Văn Bằng
8 30 - CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 Phối hợp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021 21/12/2020 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
9 Tài liệu Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 Tài liệu Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 18/12/2020
10 35/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2020 Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2020 25/11/2020 Nguyễn Tuấn Khanh
11 số 63/KH-MTTQ-BTT về Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ 27/10/2020 Nguyễn Xuân Viễn
12 65/KH-MTTQ-BTT Giám sát việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 27/10/2020
13 605/MTTQ- BTT xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020 27/10/2020
14 603/MT-BTT hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 26/10/2020
15 595/MTTQ-TCTG về việc định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020 Định hướng nội dung tuyên truyền của MTTQ Quý IV/2020 22/10/2020 Vũ Văn Bằng