Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 14 văn bản

Công văn 295/MTTQ-BTT V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

V/v Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh …trong cơ sở Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 04/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 292 /MTTQ-BTT “V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020”

Về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020”

Ngày ban hành: 28/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 292 /MTTQ-BTT về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

Ngày ban hành: 28/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 514/UBND-VX1 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

Ngày ban hành: 01/02/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 255 /MTTQ-BTT V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.....

V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.....

Ngày ban hành: 31/01/2020

Ngày có hiệu lực: 31/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 79-CV/TW Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra

Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra

Ngày ban hành: 29/01/2020

Ngày có hiệu lực: 29/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số: 1774 /MTTQ-BTT V/v Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong

Quan điểm về hiện tượng “ Búp bê Kuman Thong

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số 17- CV/ ĐĐ- MTTQ phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019

Công văn phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn Số 7268/UBND-NC2 Bảo đảm ATGT tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai

Công văn Bảo đảm ATGT tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai

Ngày ban hành: 25/09/2018

Ngày có hiệu lực: 25/09/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1303 /MTTQ-PT V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018

V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018

Ngày ban hành: 30/11/2017

Ngày có hiệu lực: 30/11/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực