Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Tổng dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Ngày đăng: 15/07/2019  - Lượt xem: 247

Sáng 11/7/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Trưởng, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các địa phương trong tỉnh.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra năm 2019) là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, thời gian tiến hành điều tra từ ngày 1/4/2019 đến ngày 25/4/2019. So với cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành sớm hơn khoảng 1 năm.

Theo báo cáo kết quả sơ bộ của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương: Tổng dân số của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam chiếm 49,8%, dân số nữ chiếm 50,2%. Cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2009, trong đó còn 4.800 hộ không có nhà ở. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn là 77,5%. Khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học, tỷ lệ này của nữ cao hơn so với nam, tương ứng 92,5% và 90,8%. Toàn quốc có 82.085.729 người dân tộc kinh và 14.123.255 người dân tộc khác.

Kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người, tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 là 1,14%, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước (1,18%). Tỷ số giới tính 99,1 nam/100 nữ. Việt nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực, với mật độ dân số năm 2019 là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009...

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí đã được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm mạnh trong thập kỷ qua. Điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là khu vực thành thị. Hầu hết các hộ dân đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng lên đáng kể, sát với mục tiêu chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các ngành thống kê từ trung ương đến địa phương cũng như sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các bộ, ngành trung ương và các cấp chính quyền các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, khẳng định kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ, mang tính chuyên nghiệp cao, khoa học, ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin hiện đại, nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp. Yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ngay sau hội nghị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc tổng hợp số liệu để Ban chỉ đạo các tỉnh công bố kết quả sơ bộ, cụ thể theo đúng chỉ đạo của Trung ương; chủ động cung cấp các số liệu cần thiết phục vụ cho các Tiểu ban phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, sử dụng kết quả này phục vụ cho việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và phục vụ đánh giá xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương. Việc sử dụng, lưu trữ số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại các cấp phải được thực hiện theo đúng Luật Thống kê. Bên cạnh đó, đề nghị các tỉnh, bộ, ngành sớm tổng kết, đánh giá đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, phát sinh liên quan đến cuộc tổng điều tra. Giao Bộ thông tin và Truyền thông căn cứ chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền về kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở cũng như việc thực hiện các chính sách về dân số và nhà ở...

Tác giả: PV - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 247

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website