Chung sức, chung lòng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng: 11/04/2019  - Lượt xem: 239

Sáng 10/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm lắng nghe công tác Mặt trận năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân cùng những kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, các vị trong Đoàn Chủ tịch; lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đem lại niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước 

Báo cáo công tác Mặt trận năm 2018 và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VIII, hướng về cơ sở, phát huy dân chủ để vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ năm 2018 của mỗi địa phương và cả nước. 

Chia sẻ về tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, nhân dân thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm, không có “vùng cấm” kể cả với cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức hay cán bộ nghỉ hưu.

Các “đại án tham nhũng” được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo quyết liệt từ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử công khai, đem lại niềm tin trong nhân dân. 

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cử tri và nhân dân còn bức xúc về nạn “tham nhũng vặt”, nhiều doanh nghiệp và người dân vẫn phải chi những khoản ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính; nhân dân cũng băn khoăn vì năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Môi trường đầu tư kinh doanh còn những bất cập; thủ tục hành chính còn rườm rà. 

Đời sống của một bộ phận người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn khó khăn; còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc như vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, ma túy, bạo lực học đường vẫn tiếp diễn.

Có cơ chế kiểm soát quyền lực

Tại buổi gặp mặt, đại biểu tham dự đã nói lên những tâm tư, nguyện vọng và những băn khoăn, lo lắng của các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay đất nước đã có sự chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt công tác phòng chống tham nhũng có nhiều khởi sắc đã đem lại niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Túc đề nghị Đảng, Nhà nước, cần quan tâm hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, vì đây là nền tảng tinh thần của xã hội, một trong ba trụ cột phát triển bền vững. Cùng với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cần chăm lo phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Ông Nguyễn Túc cũng đề nghị, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo đảm tập trung dân chủ với phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, làm sao ràng buộc lẫn nhau, không để thành tích là của mình, còn khó khăn, mất mát dồn cho tập thể.

Đồng quan điểm, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, cần tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong bộ máy nhà nước. Cụ thể, phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước, phát huy dân chủ thông qua việc phát huy vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc giám sát, phản biện xã hội.

Ở một góc nhìn khác ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nêu ý kiến, phương thức hữu hiệu xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh chính là gắn liền chống tham nhũng, lãng phí với cải cách thể chế, cải cách môi trường kinh doanh. Chống tham nhũng và cải cách thể chế cần song hành, để kinh tế Việt Nam tiếp tục đi lên.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu tham dự cũng đưa ra ý kiến nhằm phát huy nguồn lực kiều bào; quan tâm hơn nữa tới đồng bào dân tộc; tiếp tục đầu tư cho khoa học công nghệ; có các chính sách để động viên khuyến khích phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển đất nước; phát huy tự do tín ngưỡng, tôn giáo…

Không để đạo đức xuống cấp

Thông báo về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày hôm nay. Để đạt được thành tựu đó bài học đầu tiên là sự đoàn kết, thống nhất, sự gặp nhau của lòng dân, ý Đảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định và đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, đoàn kết giúp đỡ của các nước trên thế giới.

“MTTQ các cấp hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, hiệu quả, thiết thực hơn. Mặt trận chính là nơi thu hút tinh hoa trí tuệ, tập hợp đoàn kết toàn dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu về công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm xây là cơ bản, chống là quan trọng, xây cũng là để chống mà chống chính là để xây, để cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn ngừa, răn đe. Đặc biệt, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực cho tốt, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, từng đoàn thể phải có cơ chế kiểm tra, giám sát, chống lạm quyền.

Nhấn mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần quan tâm đến việc xây dựng văn hóa, không để đạo đức xuống cấp.

“Chúng ta phát triển kinh tế thị trường nhưng cũng phải quan tâm đến văn hóa, giữ gìn bản sắc của dân tộc, không thể để đạo đức xuống cấp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tự do phát triển, không định kiến, không phân biệt. Nhưng lợi dụng tôn giáo, vi phạm pháp luật thì phải ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần nắm vững quan điểm, đường lối chiến lược lâu dài của Đảng, Nhà nước. Đó là kiên định giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhưng phải có phương pháp cách làm hiệu quả, giữ vững ổn định để phát triển. 

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ đoàn kết, chung sức, chung lòng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Trong năm 2019, Mặt trận các cấp sẽ phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế để tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào tháng 9/2019.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, tổng hợp ý kiến cử tri để phản ánh với Đảng, Quốc hội, Chính phủ kịp thời, chính xác tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng tiếp tục tập trung vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục quan tâm đến hoạt động đối ngoại nhân dân, kết nối kiều bào ở nước ngoài; tích cực tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Tác giả: Tin: Trung Hiếu, Ảnh: Kỳ Anh - Nguồn: http://daidoanket.vn - Số lần được xem: 239

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »


Liên kết website