Nhìn lại 10 năm công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển KT-XH và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Ngày đăng: 19/02/2019  - Lượt xem: 278

Những năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Vĩnh Phúc đang trong thời kỳ hội nhập, đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển nhanh kéo theo nhiều vấn đề xã hội nảy sinh tác động mạnh đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… Trên địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, phân hóa giữa các vùng, miền ngày càng lớn gây không ít khó khăn cho việc nắm bắt, định hướng tư ưởng, dư luận xã hội. 

Yêu cầu thực tiễn đó đòi hỏi công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phải không ngừng đổi mới, ngày càng chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Theo đó, Ban Tuyên giáo các cấp đã giúp cấp ủy tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Công tác tuyên truyền tiếp tục được thực hiện có chiều sâu trên cả 3 lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, góp phần giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; củng cố và phát huy lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được đẩy mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh định hướng tốt hơn công tác tư tưởng, dư luận xã hội.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu, ký kết chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp cụ thể với các sở, ngành tuyên truyền, định hướng về những chủ trương, chính sách mới, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm liên quan đến các ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh; phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ bỉnh về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc... Từ năm 2013 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 43 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 5.000 lượt cán bộ là bí thư chi bộ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, ban tuyên giáo các cấp về những chủ trương, chính sách, pháp luật mới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tham mưu, tổ chức thực hiện 21 cuộc điều tra dư luận xã hội về những sự kiện chính trị lớn của tỉnh, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc. Các cuộc điều tra được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, khoa học. Số liệu điều tra được xử lý, phân tích, tổng hợp đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, là một trong những kênh quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chính sách của tỉnh.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, cung cấp thông tin để các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời chỉ đạo, ban hành những chính sách phù hợp, giải toả những bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là trong giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm bắt, phản ánh tình hình khiếu nại, tố cáo, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân. Phối hợp cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng mê tín dị đoan, như việc chữa bệnh trái phép, không có cơ sở khoa học của bà Phan Thị Tranh ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương năm 2015, bà Vũ Thị Hòa ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên năm 2016; các đạo lạ như Long Hoa Di Lặc, Tâm linh Hồ Chí Minh, Tiên Rồng, Hội thánh của đức Chúa trời mẹ hoạt động trái pháp luật…, góp phần định hướng tư tưởng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và những nét văn hóa đặc sắc của Vĩnh Phúc.

Thông qua công tác phối hợp, nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cũng được giải quyết, góp phần định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong xã hội, như việc hỗ trợ lương cho giáo viên các trường mầm non; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm thu trong các trường phổ thông; xóa lò gạch thủ công; nâng cao y đức, tăng cường cơ sở vật chất, chất lượng khám, chữa bệnh của ngành y tế; khắc phục tình trạng xuống cấp của các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều địa phương, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính; kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động…

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và những đòi hỏi thực tiễn đặt ra, trọng tâm là công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng báo chí, công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, tạo hiệu ứng tốt lan toả trong toàn đảng bộ. Nắm bắt kịp thời các luồng dư luận xã hội nhất là những vấn đề mặt trái, những vấn đề nhạy cảm, những ý kiến thiểu số nhưng có tính khoa học, thực tiễn cao; phản ánh những vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể hình thành điểm nóng, những nội dung liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; những dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

Chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp chủ động phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp đề xuất chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng; cung cấp cho ban tuyên giáo kế hoạch triển khai thực hiện những dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo nhân dân; phối hợp điều tra, nghiên cứu, thăm dò dư luận về những vấn đề đó để thống nhất định hướng tuyên truyền. Đồng thời, coi trọng thông tin dư luận xã hội và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề dư luận xã hội phản ánh. Việc giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm sẽ góp phần đáp ứng những kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, không để sự việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Tác giả: Đức Hiền - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 278

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website