Nâng cao tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 21/01/2019  - Lượt xem: 202

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực nâng cao tiêu chí văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa, góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới ở nhiều địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lắp đặt hơn 40 cụm pa nô tấm lớn, hàng trăm khẩu hiệu, băng zôn tuyên truyền, cổ động trực quan về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh; phát động 4 cuộc thi sáng tác tranh cổ động, 1 cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền lưu động; tổ chức liên hoan đàn và hát dân ca; tổ chức 60 buổi biểu diễn văn nghệ tại các huyện, thành phố, giúp nhân dân hiểu thêm về chương trình xây dựng nông thôn mới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện tốt việc luân chuyển sách, báo định kỳ 2 đợt/năm cho các thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, góp phần khơi dậy phong trào đọc trong nhân dân.

3 năm qua, các địa phương xây dựng được 105/112 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đạt chuẩn; xây dựng, cải tạo 1.019công trình nhà văn hóa thôn phục vụ hội họp, sinh hoạt của nhân dân.

Chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở các địa phương cũng được nâng cao hơn một bước, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 262.600 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 88%; 1.196 làng, thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 86%.

Để đạt được mục tiêu 70% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao; 100% xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 100% thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn; hơn 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa; hơn 85% làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể, người dân về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong quá trình phát triển văn hóa. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn nông thôn.

Tác giả: Ngọc Linh - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 202

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website