Quyết tâm đổi mới toàn diện

Ngày đăng: 09/01/2019  - Lượt xem: 468

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khoá VIII đã bế mạc với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Tinh thần của hội nghị chính là bước đệm quan trọng để đội ngũ cán bộ Mặt trận trên cả nước thể hiện khí thế, quyết tâm đổi mới toàn diện thông qua hành động, việc làm, tiến tới tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Trong đó khẳng định, năm qua, trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQViệt Nam năm 2018 đã đề ra, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và đất nước.

Tuy nhiên MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục xác định đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình, nhất là việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đối với quá trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết năm 2019, cùng với khí thế, quyết tâm đổi mới toàn diện của đất nước, nhiệm vụ của MTTQ đòi hỏi MTTQ và các tổ chức thành viên cần nỗ lực hơn nữa, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần này đề ra, đặc biệt là những nội dung chỉ đạo của ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trong bài phát biểu tại Hội nghị: với tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, phát huy được tinh thần khả năng tư duy đóng góp của trên 100 triệu người Việt Nam cả trong và ngoài nước, đạt được kết quả cao hơn năm 2018 góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đề ra trong năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2021.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2019.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đề nghị, các cụ, các vị, các đồng chí Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, uy tín và trí tuệ của mình để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực; tăng cường mối liên hệ và kịp thời phản ánh với Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực những vấn đề mà các cụ, các vị và các đồng chí, cũng như đông đảo nhân dân quan tâm.

“Chúng tôi luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu và sẽ thể hiện thông qua hành động, việc làm”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhân dịp này, người đứng đầu MTTQ Việt Nam cũng bày tỏ lời cảm ơn về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước đã tạo điều kiện để MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội.

“Ngay trong những ngày tới đây, tôi đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp chính quyền rà soát, chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các gia đình có công với đất nước, hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người không có nơi nương tựa... được ấm lòng, có điều kiện đón Tết vui Xuân. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người, mọi nhà chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam được hiệp thương ra mắt hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đã trân trọng cảm ơn các cụ, các vị, các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam; các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã dành thời gian về dự Hội nghị và có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và trí tuệ vào các văn bản do Đoàn Chủ tịch trình Hội nghị. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch giao cho Ban Thường trực tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản và triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của các cụ, các vị, các đồng chí thôi tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ: “ Đó là những đóng góp thiết thực đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong thời gian qua, mong rằng thời gian tới, các cụ, các vị và các đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi và có những đóng góp cho công tác Mặt trận”. 

Đồng thời người đứng đầu MTTQ Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng tới các cụ, các vị, các đồng chí vừa được hiệp thương cử vào Uỷ ban Trung ương vào Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, với uy tín của mình, các cụ, các vị và các đồng chí sẽ thực hiện tốt trọng trách mà UBTƯ MTTQ Việt Nam tin tưởng giao phó.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà chia tay các vị thôi không tham gia Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Hiện Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam có 6 vị; Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có 61 vị; Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam có  379 vị. MTTQ Việt Nam hiện có 47 tổ chức thành viên.

Hội nghị cũng đã trao tặng 11 Cờ Xuất sắc Toàn diện, 18 Cờ Xuất sắc và 34 Bằng khen cho UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; trao 6 cờ xuất sắc và 19 Bằng khen cho các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2018. Trao Bằng khen cho 6 vị Ủy viên Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng cờ đơn vị xuất sắc toàn diện.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao tặng cờ cho đơn vị xuất sắc.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao tặng cờ xuất sắc.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Hội đồng tư vấn.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao Bằng khen cho 3 cá nhân Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trao tặng Bằng khen.

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Quyết tâm đổi mới toàn diện

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao tặng Bằng khen.

Tác giả: Lê Na - Quốc Định - Nguồn: daidoanket.vn - Số lần được xem: 468

Video

Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 9 2019 Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024
Xem tất cả »


Liên kết website