Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh 5 năm (2011-2015)

Ngày đăng: 29/07/2016  - Lượt xem: 1417

Ngày 29/7/2016, Chi bộ MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh 2011-2015, đồng chí Vũ Văn Bằng, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm 2011-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của các đảng viên, Chi bộ MTTQ tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật:

Chi bộ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” cơ bản được cấp ủy thực hiện nghiêm túc, sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cấp ủy, chính quyền, đoàn thể có sự chuyển biến tích cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung chỉ thị phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Chi bộ MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2018 diễn ra đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian theo kế hoạch, đã bầu ra BCH gồm 5 đồng chí.

Công tác tổ chức Đảng, công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cho đảng viên, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới được triển khai thực hiện, đúng nguyên tắc theo quy định. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy, chi bộ quan tâm. Trong những năm qua Chi bộ đã cử 05 đồng chí học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 02 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 07 đồng chí học Thạc sỹ; 03 đồng chí học Đại học tại chức; 05 đồng chí thi chuyển ngạch chuyên viên chính. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới và quản lý đảng viên luôn được chi bộ quan tâm. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu được 10 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng và kết nạp được 8 Đảng viên mới; bồi dưỡng và đề nghị cấp ủy cấp trên xét chuyển chính thức cho 7 đồng chí, tiếp nhận sinh hoạt 5 đồng chí; chuyển sinh hoạt Đảng cho 2 đồng chí. Việc thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt cho Đảng viên đi và đến theo đúng quy trình của Ban tổ chức TW. Cấp uỷ đã đề nghị và tổ chức trao tặng huy hiệu 30; 40 năm tuổi Đảng cho 04 đồng chí.

Cấp ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lãnh đạo việc tăng cường tập hợp, vận động, mở rộng tập hợp đoàn viên, hội viên, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; việc phòng, chống tham nhũng, xa hoa, lãng phí; tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức.

Tại Hội nghị được nghe nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, phân tích những bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện công tác xây dựng chi bộ trong thời gian tới. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ nhấn mạnh trong thời gian tới, mỗi đảng viên phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Chi bộ Trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016-2021.

Tác giả: Thu Hà - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 1417

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website