Vĩnh Phúc: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Ngày đăng: 17/12/2019  - Lượt xem: 495

Sáng ngày 16/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và đại diện Nhân dân năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện thường trực các huyện, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, phường, thị trấn và gần 150 đại biểu đại điện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân về xây dựng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Tỉnh và những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở; những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thông qua hoạt động đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân một cách trực tiếp, tạo sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, khó khăn vướng mắc chưa được sự đồng thuận của Nhân dân trong quá tình thực hiện, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền. Nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, để tạo sự đồng thuận của Nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết: Kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, với 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt hơn 8%, vượt mục tiêu đề ra. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư tăng 27% so với kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách chưa thực sự bền vững; cải cách hành chính chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nhiều dự án còn chậm. Tình trạng thiếu giáo viên, chất lượng nguồn nhân lực y tế không đồng đều; tình trạng khiếu kiện có biểu hiện gia tăng, hiệu quả giải quyết chưa cao; hoạt động các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn phức tạp…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. UBND tỉnh đã đặt ra mục tiêu trọng tâm là: Khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Cùng với phát triển kinh tế, tập trung phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu GRDP tăng 8-8,5%; tổng thu ngân sách đạt 33.500 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 29.350 tỷ đồng. Đồng thời, thu hút 550 triệu USD vốn FDI, 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư từ các dự án DDI; giải quyết việc làm mới cho 22.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thức hiện một số dự án du lịch trọng điểm; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời nhiều câu hỏi của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên môi trường, y tế, văn hóa, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, giao thông. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã phân tích làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhất là những khó khăn trong phát triển đảng viên ở cơ sở. Đồng chí khẳng định sự sống còn của Đảng phụ thuộc vào công tác phát triển đảng viên, vì vậy, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gắn với làm tốt công tác quản lý đảng viên, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, từ đó, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trả lời câu hỏi của Nhân dân về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn trong những năm qua, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cho biết: Trong những năm qua, Tỉnh đã thực hiện rất nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm ngăn chặn tình trạng tham nhũng. Hàng năm, Tỉnh ủy đều giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành rà soát, thống kê những kết luận của các bộ, ngành Trung ương để kiểm điểm, khắc phục. Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc cũng rất quyết liệt trong việc thanh, kiểm tra vi phạm. Năm 2019 các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tiến hành 223 cuộc thanh kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 900 cá nhân tổ chức vi phạm… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tuyệt đối không có vùng cấm trong việc xử lý những vi phạm tham nhũng nói riêng và các vi phạm nói chung tại Vĩnh Phúc.

Ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham gia góp ý tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã phân tích thêm một số vấn đề được các đại biểu quan tâm, nhất là những tồn tại, hạn chế và yêu cầu UBND tỉnh tập trung rà soát các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đặc biệt là các kiến nghị còn tồn đọng lâu dài chưa được giải quyết như: đất dịch vụ, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, có cơ chế cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến các tầng lớp nhân dân. Đồng chí mong muốn sau hội nghị này, các địa phương sẽ tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân và kịp thời giải quyết.

Đồng chí kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đồng thuận, chấp hành nghiêm những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình; khơi dậy và giữ gìn truyền thống đạo lý gia đình, tình làng nghĩa xóm; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có trách nhiệm chung với cộng đồng. MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội chủ động hướng về cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của nhân dân; tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu đúng, tạo sự đồng thuận với những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trước mắt là tại những nơi có dự án trọng tâm, trọng điểm, không để bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục đồng hành với cấp ủy Đảng, với chính quyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vì sự phát triển chung của tỉnh; sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền tiếp tục hưởng ứng và tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt là những nơi có dự án trọng điểm.

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 495

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website