Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI (trực tiếp)

Ngày đăng: 09/12/2019  - Lượt xem: 165

Đúng 8 giờ sáng nay (ngày 9/12/2019), HĐND tỉnh khóa XVI đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 14. Tới dự, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh Khánh Linh

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Năm 2019, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn đạt kết quả khá. Điểm lại những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục như công tác bồi thường, GPMB, giải ngân vốn đầu tư công...Nhấn mạnh đến những nội dung quan trọng sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Duy Thành trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

-Trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 trong bối cảnh có nhiều khó khăn song, với sự quyết tâm cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng 8,05%. Tổng thu ngân sách ước đạt 32.457 tỷ đồng, tăng 16,8% so với dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 17,6%. Điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập cần khắc phục, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn một số tỉnh trong khu vực; thu nhập và đời sống nhân dân chưa cao; công tác cải cách hành chính còn bất cập; bồi thường, GPMB còn chậm...Tren cơ sở dự báo tình hình, trong năm 2020, tỉnh đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8-8,5%; tổng thu ngân sách 33.500 tỷ đồng...Để thực hiện được mục tiêu đó, tỉnh đề ra các nhóm giải pháp thực hiện cụ thể.

            Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình trình bày báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh.                   Ảnh Khánh Linh

-Trình bày Báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đã điểm lại những kết quả nổi bật trong các hoạt động chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp công dân và những nội dung Thường trực HĐND tỉnh giải quyết giữa 2 kỳ họp; hoạt động giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan...Đánh giá những ưu điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động tham mưu cho HĐND tỉnh cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của HĐND. 4 kỳ họp với số lượng nghị quyết lớn nhưng vẫn được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, hiệu quả; hoạt động giám sát, kiểm tra, tiếp công dân được tổ chức khoa học; việc giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định của pháp luật...Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình cũng chỉ rõ những tồn tại trong hoạt động của HĐND tỉnh trong năm vừa qua, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trình bày báo cáo hoạt động của UBND tỉnh. Ảnh Dương Chung

-Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2019, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã điểm lại kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trên tất cả các mặt công tác, đánh giá những ưu điểm đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, năm 2020, UBND tỉnh đề ra 4 nhiệm vụ quan trọng.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh Dương Chung

-Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến trình bày Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ông Tiến điểm lại những hoạt động và kết quả quan trọng của kỳ họp, nhấn mạnh đến công tác xây dựng pháp luật; hoạt động chất vấn và giám sát tối cao; xem xét, quyết định các đề án, dự án lớn; đánh giá tình hình kinh tế-xã hội..

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Ảnh Dương Chung

-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch ỦY ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh trình bày Báo cáo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp một số ý kiến kiến nghị của của tri và nhân dân năm 2019. Báo cáo nêu bật tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri.

     
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách.                     Ảnh Dương Chung

-Thay mặt UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tình hình thực hiện vốn vay năm 2019, kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh năm 2019. Theo đó, thu ngân sách cả năm ước đạt 32.758 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 28.500 tỷ đồng. Chi ngân sách cả năm ước thực hiện 32.726 tỷ đồng. Năm 2020, dự toán T.Ư giao thu 33.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 29.350 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đề ra 13 nhóm giải pháp thực hiện.

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công. Ảnh Dương Chung

-Thay mặt UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo đó, tổng nguốn vốn đầu tư công năm 2019 là hơn 6.300 tỷ đồng. Đến hết 31/10/2019, đã giải ngân hơn 3.100 tỷ đồng, bằng 59,4%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Ước thực hiện cả năm hơn 5.100 tỷ đồng, bằng 90,3% kế hoạch. Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Năm 2020, vốn đầu tư công của tỉnh là 6.624,5 tỷ đồng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Tất Hiếu trình bày báo cáo công tác của ngành năm 2019. Ảnh Khánh Linh

-Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Tất Hiếu báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2019. Đánh giá tình hình tội phạm, ông Hiếu cho biết, một số loại tội phạm khởi tố tăng hơn so với năm 2018 như đánh bạc, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, vi phạm quy định về tham gia giao thông, bắt giữ người trái pháp luật...Tuy số vụ ấn về ma túy giảm nhưng tình hình vi phạm, tội phạm về ma túy vẫn tiềm ẩn, diến biến phức tạp, khó lường. trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, số vụ việc phát hiện khởi tố tăng so với năm 2018, trong đó có một số vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Báo cáo cũng đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác xây dựng ngành, đánh giá ưu, khuyết điểm, kiến nghị một số vấn đề và đề ra những nhiệm vụ trong tâm của ngành trong năm 2020.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hoa báo cáo kết quả công tác của ngành năm 2019

-Chánh án Tòa án nhân tỉnh Nguyễn Văn Hoa báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh. Báo cáo đã đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác, trong đó nhấn mạnh đến những kết quả đạt được trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án. Riêng án hình sự tăng so với năm 2018 song công tác xét xử vẫn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác hòa giải, đối thoại được thực hiện tốt; chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa được nâng lên...Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, đề ra giải pháp khắc phục. Ngành Tòa án cũng đã đề ra 7 giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020.

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm. Ảnh Khánh Linh

-Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đánh giá tình hình, Đại tá Khoa cho biết, tình hình an ninh năm 2019 cơ bản ổn định. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND các cấp, cá sở, ban, ngành chủ động đưa ra các giải pháp góp phần ổn định các địa bàn phức tạp về an ninh xã hội, an ninh tôn giáo; phối hợp giải quyết sớm các vụ việc có dấu hiệu đình công, lãn công, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Báo cáo cũng đánh giá cụ thể kết quả từng mặt công tác; dự báo tình hình, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Thị Thu Hằng trình bày tờ trình về về việc phê duyệt biên chế công chức, viên chức

-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Thị Thu Hằng trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trình bày Tờ trình về việc cho miễn nhiệm chức
danh Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh Khánh Linh

-HĐND tỉnh tổ chức kiện toàn chức doanh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.Theo đó, ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở Xây dựng được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Trước đó, UBND tỉnh đã có tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh có dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyên Chi Lăng, Giám đốc công an tỉnh, đã nghỉ hưu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

                 Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Thanh Tùng trình bày Tờ trình về việc thu tiền bảo vệ, phát triển                             đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Ảnh Khánh Linh

-Tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở TN&MT Phan Tuệ Minh trình bày các tờ trình về lĩnh vực TN&MT.Ảnh Khánh Linh

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Hải trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh Khánh Linh

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ trình bày Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ảnh Khánh Linh

Giám đốc Sở KH&CN Phạm Quang Nguyên trình bày các tờ trình thuộc lĩnh vực KH&CN

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Hải trình bày Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh.Ảnh Khánh Linh

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Việt Phương trình bày Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức quà chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Ảnh Khánh Linh

Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Ngọc Oanh trình bày Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao. ẢNh Khánh Linh

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo kinh tế, thu chi ngân sách và các nội dung chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công. Ảnh Khánh Linh

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Thị Phương Hoa trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế và các nội dung chuyên đề được phân công. Ảnh Khánh Linh

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Trần Thanh Oai trình bày báo cáo thẩm tra các lĩnh vực văn hóa-xã hội và các nội dung chuyên đề được phân công.Ảnh Khánh Linh

Tác giả: PV - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 165

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website