Hội nghị hòa giải, đối thoại một số công dân xóm Trại, thôn Mai Yên, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

Ngày đăng: 23/08/2019  - Lượt xem: 276

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (tại Thông báo số 59-TB/BNCTU ngày 02/5/2019), ngày 20/8/2019 tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị hòa giải, đối thoại với công dân xã Trung Kiên về việc đề nghị “Hủy bỏ Quyết định số 1722/QĐ-CT ngày 24/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Miếu Đức Bà, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc”. Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan, đơn vị: Văn phòng, Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở VH, TT&DL; UBND, Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc và Ủy ban MTTQ xã Trung Kiên huyện Yên Lạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi hòa giải, đối thoại.

Theo tổng hợp báo cáo của các cơ quan Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, năm 2014, Nhân dân xóm Trại, thôn Mai Yên, xã Trung Kiên có đơn đề nghị UBND tỉnh đổi tên DTLSVH Đền Mai Khê (theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 21/1/2009 của UBND tỉnh) thành Đình Xóm Trại. Trên cơ sở kiến nghị của công dân, Sở VH-TT&DL, Thanh tra tỉnh đã tiến hành rà soát, xác minh căn cứ khoa học, pháp lý và ý kiến của Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) tại Văn bản số 752/DSVH ngày 12/11/2014, theo đó, việc một số công dân xóm Trại đề nghị đổi tên di tích thành Đình Xóm Trại là chưa đủ cơ sở khoa học.

Ngày 20/4/2015, đại diện làng Mai Khê và Tiểu ban quản lý di tích làng Mai Khê đã thống nhất có đơn đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc với nội dung: “Nhân dân làng Mai Khê nhất trí với đề xuất của Sở VH, TT&DL tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh tên di tích Đền Mai Khê tại văn bản số 232/SVHTTDL-DT ngày 9/4/2015. Cụ thể điều chỉnh tên di tích Đền Mai Khê thành Miếu Đức Bà dựa trên cơ sở các tài liệu liên quan đến lịch sử di tích đề nghị UNBD tỉnh ra quyết định xếp hạng và cấp bằng di tích cấp tỉnh Miếu Đức Bà”.

Trên cơ sở Tờ trình của Sở VH-TT&DL, ngày 24/6/2015 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1722/QĐ-CT về việc xếp hạng DTLSVH Miếu Đức Bà, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, thay thế Quyết định số 208 ngày 21/1/2009 của UBND tỉnh về việc xếp hạng DTLSVH Đền Mai Khê. Tuy nhiên, một số công dân xóm Trại không đồng tình, cho rằng thực tế trên địa bàn xã Trung Kiên không có bất cứ ngôi miếu nào và đề nghị hủy bỏ Quyết định số 1722 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi đối thoại, có 7 lượt ý kiến của công dân xóm Trại, thôn Mai Yên trình bày về lịch sử hình thành xóm Trại, nguồn gốc di tích và tiếp tục đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh giải quyết đổi tên gọi DTLSVH miếu Đức Bà thành đình Xóm Trại, sớm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trên cơ sở các ý kiến của công dân, đại diện Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao đổi, giải trình về căn cứ khoa học, lịch sử và thủ tục, trình tự pháp lý ban hành Quyết dịnh số 1722. Đại diện các hộ dân xóm Trại vẫn chưa đồng thuận, chưa nhất trí với tên gọi của di tích là Miếu Đức Bà theo Quyết định 1722/QĐ-CT ngày 24/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết luận buổi đối thoại, thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn yêu cầu bộ phận chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp đầy đủ và tiếp thu những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân xóm Trại để phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, địa phương có liên quan tiếp thu các ý kiến của người dân để tiếp tục nghiên cứu, xem xét và tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết, trả lời công dân xóm Trại. Đến thời điểm này, nhân dân không cung cấp thêm thông tin, tư liệu mới so với hồ sơ di tích đã lập trước đây nên Quyết định 1722/QĐ-CT ngày 24/6/2015  của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng DTLSVH Miếu Đức Bà, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc vẫn giữ nguyên tính pháp lý.

Tác giả: Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 276

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »


Liên kết website