Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh BHYT giai đoạn 2016-2018

Ngày đăng: 08/04/2019  - Lượt xem: 228

Sáng 8/4, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Lạc giai đoạn 2016 - 2018. Đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, hiện địa phương có 18 cơ sở khám chữa bệnh công lập với 282 cán bộ, y bác sỹ. Thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, những năm qua, Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện nội dung này; đầu tư hơn gần 20 tỷ đồng cho việc xây dựng, tu sửa, nâng cấp trạm y tế các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị khám chữa bệnh các cơ sở y tế công lập, triển khai các kỹ thuật mới. Tính đến hết tháng 3/2019, toàn huyện có 139.224/165.706 người được lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe; 373 cơ quan, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, với hơn 101.630 người có thẻ bảo hiểm y tế. Độ bảo phủ bảo hiểm y tế đến hết năm 2018 là 86,8%.

Giai đoạn 2016-2018, toàn huyện có hơn 344.530 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lạc đã thu hơn 181,9 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế; chi hơn 334 tỷ đồng cho khám chữa bệnh, trong đó số chi khám chữa bệnh đa tuyến hơn 201,4 tỷ đồng; chi khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện trên 132,5 tỷ đồng; chi trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện và chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh hơn 3,8 tỷ đồng. Riêng đối với việc thực hiện Nghị quyết số 163 về hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, 3 năm qua, đơn vị đã giảm trừ cho các hộ gia đình trên 5,9 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở Yên Lạc hiện gặp không ít khó khăn do cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu; tỷ lệ bệnh nhân bảo hiểm y tế khám đa tuyến nhiều, chiếm 60,3% tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của huyện. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở khám chữa bệnh chưa quyết liệt, còn để xảy ra thình trạng vi phạm quy định pháp luật về khám chữa bệnh.

Đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đoàn giám sát đề nghị huyện Yên Lạc làm rõ các yếu tố khách quan, chủ quan trong công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; nhu cầu bác sỹ, công tác xã hội hóa trong đầu tư mua sắm trang thiết bị; những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ; công tác khám chữa bệnh giữa người có bảo hiểm y tế và người chưa có bảo hiểm y tế…

Nhiều đại biểu đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lạc đánh giá rõ hơn việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là Nghị quyết số 163 về hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020; những khó khăn trong công tác giám định, giám sát, quản lý thẻ bảo y tế, nhất là đối với những đơn vị, doanh nghiệp chưa hiểu hết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khai báo số người tham gia ít hơn số thực tế.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải đều nghị huyện Yên Lạc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực y tế; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong khám, chữa bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm  các đơn vị trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm y tế; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tác giả: PV - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 228

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website