“Cần đổi mới tư duy trong nếp nghĩ, cách làm, tạo đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2019”

Ngày đăng: 18/02/2019  - Lượt xem: 220

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị cán bộ triển khai các nhiệm vụ đầu năm 2019 được Tỉnh ủy tổ chức sáng 18/2. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh: Với sự đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, năm 2018 kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,06%, thu ngân sách đạt trên 33.000 tỷ đồng, cao nhất trong 3 năm gần đây; thu hút xúc tiến đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư các công trình trọng điểm tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm; an ninh quốc phòng được củng cố, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Đại hội Đảng các cấp; triển khai toàn diện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương III, khóa X về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; thu hồi nợ đọng thuế; giải quyết khó khăn vướng mắc cho các dự án. Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chú trọng phát triển các ngành dịch vụ; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã trong năm 2019; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, nông thôn. Cùng với quan tâm đảm bảo an sinh xã hội sẽ khẩn trương khởi công trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và khánh thành các công trình trọng điểm như: Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc và Bệnh viện đa khoa tỉnh; quan tâm giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân và rà soát cơ chế chính sách, đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã làm rõ những tồn tại, hạn chế của tỉnh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, các vấn đề xã hội đang diễn biến phức tạp và yêu cầu các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tập trung đổi mới tư duy trong nếp nghĩ, cách làm, tạo đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2019. Trọng tâm là đẩy mạnh lao động sản xuất, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tăng nguồn tích lũy cho tỉnh. Phấn đấu đưa quy mô nền kinh tế của tỉnh vượt mức 100.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 2% tổng nền kinh tế của cả nước; thu nhập thực tế của người dân địa phương đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Cùng đó, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến đất đai, nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, tại nạn giao thông; tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung nâng cao chất lượng các lĩnh vực: văn hóa, y tế, giáo dục; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và quyết tâm xóa sổ 100% vấn nạn tín dụng đen. Đồng thời, chuẩn bị các bước, sẵn sàng cho Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành quán triệt các nội dung của Nghị quyết 37 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Tác giả: Bích Phượng - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 220

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website