Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 16/01/2019  - Lượt xem: 318

Như tin đã đưa, ngày 15/1/2019, hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc. Trong ngày làm việc thứ 2, hội nghị đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là lần đầu tiên thực hiện nội dung chất vấn tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Điều hành phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã quán triệt Quy định số 158 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy chế chất vấn trong Đảng; những yêu cầu đặt ra để công tác chất vấn và trả lời chất vấn có hiệu quả.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời cụ thể từng vấn đề. Về đất dịch vụ, đồng chí cho biết, để giải quyết đất dịch vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã chi trả được 98,51 ha, đạt 78%; còn lại 27,71 ha cần chi trả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành chi trả đất dịch vụ trong năm 2019. Về phát triển dịch vụ, du lịch, đồng chí Nguyễn Văn Trì cho biết, thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy, tùy từng giai đoạn, lĩnh vực dịch vụ của tỉnh tăng trưởng từ 7,1-12,1%/năm. Tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế cũng không ngừng tăng, hiện chiếm 31,12% (mục tiêu của nghị quyết năm 2020 đạt từ 39-42%). Du lịch có sự phát triển mạnh mẽ, hạ tầng được đầu tư, nhiều khu, điểm du lịch đẳng cấp hình thành đã thu hút đông du khách đến Vĩnh Phúc. Lượng khách đến Vĩnh Phúc năm 2018 đã đạt 5,2 triệu lượt, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Về phát triển doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, lượng doanh nghiệp thành lập mới không ngừng tăng, hiện đạt 9.738 doanh nghiệp nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đóng góp cho tăng trưởng GDP và thu ngân sách còn hạn chế; số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, chờ giải thể còn lớn.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường các giải pháp phát triển dịch vụ, du lịch và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí cho biết, việc triển khai thực hiện chỉ thị được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng, nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị này ở các địa phương, đơn vị. Việc thực hiện chỉ thị đã bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, kỷ niệm ngày truyền thống; không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế trong quá trình thực hiện và những giải pháp để thực hiện tốt chỉ thị trong thời gian tới.

Kết luận phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã khái quát lại từng vấn đề, trong đó nhấn mạnh những kết quả, hạn chế và phương hướng, những giải pháp để thực hiện tốt những nội dung này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, cần rút kinh nghiệm một số vấn đề về sự chuẩn bị, điều hành, quy định thời gian hỏi và trả lời... để lần sau thực hiện đạt hiệu quả hơn.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đã trình bày Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng hợp và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại kỳ họp. Hội nghị tiếp tục thảo luận tại hội trường. Hầu hết các ý kiến bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với các báo cáo của Tỉnh ủy, đồng thời làm rõ thêm những vấn đề mà qua thảo luận hôm trước, các đại biểu có ý kiến.

Một số ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm đến việc quản lý các Quỹ tín dụng nhân dân; ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất. Đối với những đơn vị thực hiện tự chủ về tài chính nên thí điểm giao tự chủ về bộ máy và biên chế. Tiếp tục có cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực; đầu tư xây dựng nhà tang lễ, nghĩa trang... để hoàn thành tiêu chí đô thị... Bên cạnh đó, cần tăng cường chỉ đạo đại hội MTTQ các cấp; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm... Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã khái quát lại những kết quả quan trọng của hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội; sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế trong những lĩnh vực này.

Xác định năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế-xã hội theo Kết luận số 96 của Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng với một số nhiệm vụ chủ yếu:

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng cấp ủy, tổ chức Đảng.

Thực hiện nghiêm, quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị T.Ư 7. Tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật...

Đổi mới công tác dân vận, công tác tuyên truyền pháp luật để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của T.Ư nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm QP-AN, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã điểm lại những nội dung quan trọng khác như Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên; thực hiện chất vấn tại hội nghị...

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với sự thành công của hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã tổ chức chia tay các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương nghỉ hưu trong năm 2018.

Tác giả: Tin: Như Phong, ảnh: Khánh Linh - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 318

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »


Liên kết website