Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Ngày đăng: 31/10/2016  - Lượt xem: 824

Chiều 29/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Nhất trí cao với nội dung Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, các đại biểu cho rằng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải tạo ra sự ổn định và đáp ứng được yêu cầu phát triển của các cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và tỉnh ta nói chung trong thời gian tới. Bên cạnh đó, phải tạo ra bộ máy gọn nhẹ nhưng hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải được nâng lên; tiết kiệm được chi tiêu, nâng cao được thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Về giải pháp thực hiện, các đại biểu đề nghị, bổ sung thêm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nâng cao đạo đức công vụ và từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời, cần cụ thể một số nội dung của Đề án như: Việc cắt giảm, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị; việc giao thẩm quyền quản lý một số lĩnh vực cho địa phương...


Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị bộ phận thường trực tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục hoàn thiện Đề án. Trong đó, cần làm việc với một số ngành lớn để việc sắp xếp tổ chức bộ máy cho phù hợp, hiệu quả. Về giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần bổ sung giải pháp về tăng cường đạo đức công vụ, thu hút người tài; đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đối với Đề án và Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng là phải nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đến năm 2020 đạt ở mức khá. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án và dự thảo nghị quyết để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

 

Tác giả: N.P - Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh - Số lần được xem: 824

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »


Liên kết website