Phản biện về Dự thảo Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Ngày đăng: 31/10/2019  - Lượt xem: 392

Sáng ngày 31/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực HDNĐ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch MTTQ một số huyện, thành phố; một số thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều nỗ lực trong việc đề ra và thực hiện các chính sách nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, theo đó,Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/01/2013 về hỗ trợ và phát doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 06 Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành 13 Quyết định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, giữ vị trí quan trọng trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn, vùng dân tộc. Tuy nhiên hiện nay, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh như tín dụng, đất đai, thị trường đầu ra... các hoạt động khởi nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị còn hạn chế. Số lượng các doanh nghiệp trong nước nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia trong chuỗi liên kết cung cấp các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ rất thấp, chưa phát huy được lợi thế của tỉnh. Năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới (khi Việt Nam tuân thủ nguyên tắc gia nhập AFTA, APEC, WTO, cách mạng công nghiệp 4.0...) cũng là thách thức lớn đặt ra đối với các doanh nghiệp.

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và Nghị định số 39 của Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, nhằm tiếp tục hỗ trợ các DNNVV khắc phục những hạn chế, khó khăn, có cơ hội và vượt qua thách thức để quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ việc thành lập các DNNVV, đặc biệt là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc điểm của địa phương và các quy định của pháp luật hiện hành, góp phần từng bước hiện thực hóa hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá về kết cấu, nội dung của dự thảo Đề án, trong đó đề nghị đơn vị soạn thảo cần tiếp tục bổ sung, làm rõ một số nội dung trong dự thảo như: Thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc của đề án, bổ sung mục tiêu, phân tích chỉ tiêu ở một số nội dung sau khi thực hiện Đề án; giám sát số lượng người tham gia bảo hiểm đối với các DNNVV; tổ chức đánh giá, thực hiện công tác khen thưởng, nhân rộng mô hình các DNNVV hoạt động hiệu quả, sáng tạo; đánh giá tác động chính sách của tỉnh về hỗ trợ đối với DNNVV và những tồn tại, bất cập, hiệu quả của các chính sách, để từ đó đề ra chính sách mới để hỗ trợ DNNVV, tránh sự chồng chéo; thực hiện chính sách thuế hợp lý…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo phản biện xã hội gửi tới cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét thông qua để triển khai thực hiện có hiệu quả. Sau khi đề án được thông qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ phối hợp với chính quyền, các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để việc triển khai các nội dung của đề án sớm đi vào thực tiễn, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 392

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19
Xem tất cả »