999 đại biểu chính thức tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Ngày đăng: 18/09/2019  - Lượt xem: 243

Ngày 18/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bắt đầu phiên họp ngày thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Tham dự Đại hội có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các vị Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng 999 đại biểu chính thức.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Đại hội được kỳ vọng sẽ huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đất nước.

Trong ngày đầu tiên của Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Thảo luận Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, dự kiến chương trình làm việc.

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 do ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày nêu rõ, nhiệm kỳ qua, UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề Nhân dân quan tâm; quyết tâm đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Xác định rõ nội dung, phương thức, giải pháp để thực hiện bảo đảm vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận theo Nghị quyết và Chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã đề ra.

Quá trình triển khai thực hiện đã chú trọng thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, làm sâu sắc tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận, thực hiện nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động và phát huy tốt hơn thế mạnh của từng tổ chức thành viên trong công tác Mặt trận.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng điều hành phần Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội.

Các nội dung công tác và hoạt động của Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức. Tập trung và phát huy tốt hơn các nguồn lực, nhất là các nguồn lực của các tổ chức thành viên, trí tuệ của các vị Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, các Hội đồng tư vấn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhất là đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa phương để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ chế đảm bảo cho tổ chức Mặt trận hoạt động đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới.

“Hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Ngày mai (19/9), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong ngày làm việc này, các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý vào Báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII trình Đại hội. Bên cạnh các ý kiến tham luận và phát biểu thảo luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, các tổ chức thành viên, các chuyên gia, cá nhân tiêu biểu tại hội trường chính sẽ có 5 trung tâm thảo luận của Đại hội về 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

Trong ngày cuối cùng của Đại hội, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX trước khi tiến hành Hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội.

Sau đó, các Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX sẽ tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Tại phiên bế mạc (chiều ngày 20/9), các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng sẽ công bố danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban thường trực.

Đại hội sẽ đưa ra Lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội. Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

 

Các đại biểu thông qua chương trình đại hội.

 

 

Các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo.

Quang cảnh phiên họp ngày thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Phát động nhắn tin ủng hộ người nghèo

Để thiết thực hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019”, trước khi tiến hành các nội dung của phiên họp ngày thứ nhất, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát động và kêu gọi toàn thể Đại hội tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ người nghèo. Việc nhắn tin được thực hiện theo cú pháp: VNN n từ 1 đến 100 gửi 1408; trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng; n giới hạn từ 1 đến 100. Số lần nhắn tin không bị giới hạn.

 

49,74% đại biểu là người ngoài Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

Cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự đại hội rất phong phú. Đại biểu nữ là 326 người, chiếm trên 32%. Đại biểu là người ngoài Đảng là 497 người (49,74%), đại biểu là dân tộc thiểu số là 281 người (28,13%); đại biểu các tôn giáo là 192 người (19,22%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 25 người (2,5%); đại biểu là các nhà doanh nghiệp: 84 người (8,45%); 235 người đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách, tương đương 23,5%; 74% đại biểu có trình độ Đại học trở lên, trong đó có 18 Giáo sư, 36 Phó Giáo sư, 84 Tiến sĩ, 136 thạc sĩ…

Đại biểu cao tuổi nhất là Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 102 tuổi (102 tuổi). Đại biểu trẻ tuổi nhất: 21 tuổi (sinh năm 1998) là các ông, bà: bà Lê Thị Nga, vận động viên bắn súng tỉnh Đồng Nai; bà Huỳnh Minh Phương, sinh viên K16 Khoa Luật, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật TP HCM và ông Lý Xuân Lèng, cá nhân tiêu biểu dân tộc Cờ lao, xã Bạch Dích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

 

.

Tác giả: Nhóm PV - Nguồn: http://daidoanket.vn - Số lần được xem: 243

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »