Phát huy vai trò công tác Mặt trận trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng: 08/07/2019  - Lượt xem: 117

Giai đoạn 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác mặt trận tại cơ sở

Một trong những điểm sáng trong việc đưa công tác mặt trận hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, vì dân là Mặt trận Tổ quốc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc thị trấn cho biết: "Để có được những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, Mặt trận Tổ quốc thị trấn đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể và triển khai sâu rộng tới mọi người dân trên địa bàn. Một trong nhiệm vụ quan trọng được mặt trận triển khai thành công trong thời gian qua là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm."

Để giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm như khu công viên trung tâm, khu ẩm thực cao cấp, cải tạo cảnh quan Suối Mơ, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2B và khu tái định cư dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2B, Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã thành lập các tổ truyên truyền, vận động, phát thanh các bài viết tuyên truyền liên tục trên loa truyền thanh của thị trấn; phân công cán bộ đến từng địa bàn dân cư và từng hộ gia đình nhiều lần để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và phổ biến vận động nhân dân hiểu về chính sách của Đảng, nhà nước, về chính sách bồi thường và sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện; phản ánh kiến nghị của nhân dân gửi đến Ban Chỉ đạo và Hội đồng giải phóng mặt bằng để xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý.  

Mặt trận tổ quốc huyện Tam Đảo tặng quà cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện

Cùng với đó, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện đúng chức năng trong quy trình giải phóng mặt bằng; giám sát chặt chẽ quy trình thu hồi đất, áp giá đền bù của đơn vị giải phóng mặt bằng, giám sát việc chi trả tiền bồi thường cho người dân với phương châm đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặc dù các dự án trên địa bàn thị trấn có diện tích giải phóng mặt bằng lớn với 10.056m2 và 214 hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng. Song với cách làm công khai, minh bạch, vận động nhân dân hiệu quả, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn thị trấn cơ bản được hoàn thành, có 210 hộ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần nâng cao đời sống nhân dân

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tạo được sức lan tỏa rộng rãi và được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Chia sẻ với chúng tôi về những thành quả, đóng góp to lớn từ các phong trào, cuộc vận động của công tác mặt trận đối với sự phát triển chung của huyện Lập Thạch trong những năm qua, ông Phùng Thế Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Lập Thạch tâm sự: Nhớ lại trước đây, khi hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện chưa được đầu tư xây dựng, việc đi lại rất khó khăn. Địa bàn đồi núi nên chủ yếu là đường cấp phối đất đỏ, nắng lên là bụi, mưa xuống thì lầy lội trơn trượt, đi làm đến huyện bụi phủ đỏ quần áomuốn quần áo sạch thì trời nắng vẫn cứ phải trùm áo mưa. Giờ đây hệ thống giao thông của huyện đã được đổ bê tông tới từng ngõ xóm, những trục đường lớn được thảm nhựa nên việc đi lại thông thương của người dân không còn vất vả như trước kia nữa.

Có được như vậy cũng là nhờ Mặt trận tổ quốc từ huyện đến khu dân cư và các tổ chức thành viên đã vào cuộc triển khai lồng ghép thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hiệu quả thiết thực, phát huy được sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân. Giai đoạn 2014-2019, nhân dân trong huyện đã hiến 245.120m2, đóng góp 39.469 ngày công, ủng hộ  trên 84 tỷ đồng xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 67 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%. Phong trào giúp đỡ người nghèo, hộ khó khăn được triển khai rộng khắp. Giai đoạn 2014 - 2019, Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp của huyện đã vận động được trên 2.5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 25 căn nhà cho hộ nghèo và trao trên 4.550 suất quà cho các hộ đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp góp phần đưa tỉnh ngày càng phát triển

Trao đổi với phóng viên Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh tước thềm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết: "Nhiệm kỳ tới, Mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc phát huy vai trò công tác mặt trận. Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần nâng cao đời sống nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ chủ động tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên tăng 10% trở lên; đến năm 2020, 100% Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh thành lập được Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân; 100% khu dân cư, hộ gia đình đăng ký và thực hiện có hiệu quả, chất lượng 5 nội dung Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo phải ở nhà tạm hoặc khó khăn về nhà ở".

Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và đại diện Công ty Thaco Trường Hải
khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Yên Lạc

Để cụ thể hóa hoạt động trong 5 năm tới, Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV đề ra 5 chương trình hành động cùng những giải pháp cụ thể nhằm định hướng hoạt động thiết thực có chiều sâu cho mặt trận tổ quốc các cấp. Các chương trình hành động tập trung vào nhiệm vụ mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Mặt trận tổ quốc các cấp chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tác giả: PV - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 117

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »