MTTQ huyện Tam Dương hướng hoạt động về cơ sở

Ngày đăng: 08/07/2019  - Lượt xem: 114

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác mặt trận trong tình hình mới, MTTQ các cấp huyện Tam Dương đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trên cơ sở các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, MTTQ huyện đã cụ thể hóa các mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các nội dung hoạt động, MTTQ các cấp huyện Tam Dương đã cùng với các tổ chức thành viên chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đền ơn, đáp nghĩa”; xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây dựng gia đình văn hóa…

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng thông qua 5 nội dung: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng nếp sống văn hóa, sự nghiệp giáo dục, y tế. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,74%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được cải thiện và nâng cao ở cả tuyến huyện và tuyến xã. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai có hiệu quả; toàn huyện có gần 89% gia đình văn hóa,119/145 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa…

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, vì thế, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân tham gia,trong đó, người dân chính là nhân tố quyết định đến sự thành công của chương trình. Với việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo cách “vào tận ngõ, gõ tận nhà”, đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, hiến công, đóng góp tiền để xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng… Nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến gần 59.000 m2 đất; 65.000 ngày công lao động; đóng góp, ủng hộ hàng tỷ đồng... Đến nay, toàn huyện đã có 11/12 xã về đích nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019, đồng thời, tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, 5 năm qua, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được gần 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này cùng sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, toàn huyện đã xây dựng được 86 nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội…Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể đã tạo điều kiện để các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, được phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững… Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được thực hiện với các hình thức như: Tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa... Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện đã vận động được hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 284 ngôi nhà; tặng hàng chục nghìn suất quà... với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng cho đối tượng chính sách. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị và tính nhân văn sâu sắc, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Với việc tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác mặt trận của huyện Tam Dương đã dần đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực đối với đời sống của người dân. Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Tam Dương tiếp tục hướng mạnh về cơ sở nhằm củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc, qua đó, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng huyện Tam Dương ngày càng giàu mạnh.

Tác giả: PV - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 114

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »