Hội nghị tuyên truyền pháp luật và tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải năm 2019

Ngày đăng: 03/07/2019  - Lượt xem: 270

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 27/6/2019, tại trụ sở UBND phường Hội Hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn nghiệp vụ và sơ kết 01 năm mô hình chỉ đạo điểm về công tác hòa giải viên trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn và thành viên các Tổ hòa giải đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 253/CTPH-UBMTTQ-STP ngày 14/3/2018 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp và Quyết định số 328/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/8/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đến hết tháng 9/2018 MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố lựa chọn, tổ chức ra mắt 9 Tổ hòa giải điểm cấp tỉnh, đồng thời hướng dẫn mỗi đơn vị lựa chọn xây dựng từ 1-2 tổ chỉ đạo điểm cấp huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Sở Tư pháp ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật hòa giải và công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn việc rà soát, đánh giá về tổ chức, hoạt động của tổ hòa giải, kịp thời kiện toàn các thành viên của tổ hòa giải khi có sự thay đổi. Tổ chức 02 hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật; hỗ trợ tài liệu pháp luật, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống trong hòa giải, trình tự bầu hòa giải viên; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Tổ hòa giải… đến các vị hòa giải viên và cán bộ MTTQ của 09 đơn vị điểm.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật báo cáo khái quát về công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và kết quả đạt được của các Tổ hòa giải điểm. Cụ thể: sau 01 năm chỉ đạo xây dựng điểm, đến nay các tổ đều duy trì nề nếp hoạt động, các thành viên Tổ hòa giải thường xuyên cập nhật thông tin, các văn bản, tài liệu tham khảo liên quan đến công tác hòa giải để nâng cao kỹ năng hòa giải. Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân tại khu dân cư, tham gia hòa giải 29 vụ, việc mâu thuẫn về các lĩnh vực dân sự, đất đai, bờ cõi, lối đi chung, cống dãnh nước thải..., đã hòa giải thành 25 vụ, việc chiếm 86,2% (cao hơn bình quân chung toàn tỉnh năm 2018 là 83%), còn 01 vụ đang hòa giải và 03 vụ, việc hòa giải không thành. Các hòa giải viên tích cực lồng ghép hoạt động hòa giải với đẩy mạnh phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo thói quen chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận đánh giá về những kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao kết quả các tổ hòa giải đã đạt được sau 1 năm chỉ đạo điểm; đề nghị các tổ hòa giải khắc phục những khó khăn, hạn chế để nâng cao chất lượng trong thời gian tới. Đồng thời quán triệt các quy định công tác hòa giải và hướng dẫn một số nghiệp vụ về: tổ chức bầu hòa giải; quy trình tổ chức hòa giải và cách thức xử lý tình huống hòa giải đối với một số vụ, việc cụ thể. Kết luận hội nghị, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các ông bà thành viên Tổ hòa giải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân; hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động; cập nhật thông tin, tài liệu, các quy định mới về công tác hòa giải để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn trong khu dân cư với mục tiêu ngày càng nâng cao tỷ lệ các vụ, việc hòa giải thành. Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn hướng dẫn rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải và kiến nghị UBND cùng cấp bố trí kinh phí đảm bảo theo quy định của Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh để các tổ hòa giải hoạt động hiệu quả.

Tác giả: Minh Tiến - Nguồn: Ủy - Số lần được xem: 270

Video

Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »