Tuyên truyền nâng cao chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

Ngày đăng: 07/06/2019  - Lượt xem: 412

Sáng ngày 5/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá về hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh năm 2019 (gọi tắt là PAPI). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn được lựa chọn khảo sát thuộc thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc. Đồng chí Vũ Văn Bằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Vũ Văn Bằng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị

Năm 2018 UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành và các địa phương. Thực hiện kế hoạch của tỉnh, các cấp, ngành chức năng đã vào cuộc tích cực, thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần xây dựng chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chỉ số PAPI những năm trước. Kết quả đánh giá chỉ số PAPI năm 2018 của Vĩnh Phúc đạt 45,07 xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố thuộc nhóm các địa phương có số điểm cao nhất trong cả nước, tăng 22 bậc so với năm 2017. Tuy nhiên, vẫn còn 2/8 chỉ số nội dung xếp vào nhóm có điểm số thấp nhất. Kết quả khảo sát cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương đã được người dân ghi nhận; đồng thời qua đó, giúp các cấp chính quyền nhận thấy những tồn tại, hạn chế để có giải pháp từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, sau khi nghe kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát năm 2019 các đại biểu đã trao đổi thảo luận, phân tích về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm giữ vững những Chỉ số ở thứ hạng cao và khắc phục những Chỉ số nội dung thành phần thuộc nhóm có điểm số thấp, nhóm có điểm số thấp nhất. Trong đó, các cấp chính quyền, nhất là UBND cấp xã cần đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, huy động sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, giải quyết tốt  các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Bằng nhấn mạnh, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt các nội dung, giải pháp theo Kế hoạch số 3634/KH-UBND ngày 24/5/2018; văn bản số 3359/UBND-TH1 ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 119/KH-MTTQ-BTT ngày 14/6/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Trong đó quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là công khai, minh bạch, lấy ý kiến góp ý của nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trao đổi và giải đáp kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động, đời sống của người dân. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có phương thức chia sẻ thông tin phù hợp với đặc điểm của từng nhóm dân cư. Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn để nâng cao kỹ năng, chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc huy động nguồn lực từ cộng đồng và các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân…

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 412

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020
Xem tất cả »