Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 19/01/2019  - Lượt xem: 540

Ngày 18/1/2019, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019. Dự hội nghị, có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII.

                         Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng                  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh, năm 2018, MTTQ các cấp đã bám sát địa bàn dân cư, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy sức sáng tạo của nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 305 mô hình điểm; duy trì 81 mô hình nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoàn thành, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Đã có 103 xã và 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Song song với đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được MTTQ các cấp triển khai và thực hiện có hiệu quả. MTTQ các cấp ngày càng thực hiện tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hội nghị đã thảo luận, thống nhất 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2019: Tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp theo hướng sát dân, gần dân, bám sát cơ sở, lấy địa bàn các khu dân cư là nơi triển khai các hoạt động của mặt trận...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị, trong năm 2019, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên, thành viên của Mặt trận hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp, để đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy Đảng phải tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác Mặt trận; các cấp chính quyền phối hợp, đảm bảo các điều kiện cơ bản, cần thiết về cơ chế, nguồn lực để tổ chức mặt trận triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Nhân dịp này, đã có 71 tập thể, cá nhân được nhậnBằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »