Thêm 3 xã được Hội đồng thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày đăng: 07/01/2019  - Lượt xem: 294

Sáng 5/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khước - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018- 2020, Hội đồng thẩm định tổ chức họp, xét công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Theo báo cáo kết quả của các đoàn thẩm định, 3 xã: Vân Xuân, Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường và Quang Yên, huyện Sông Lô đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, chất lượng một số tiêu chí chưa cao, huy động nguồn lực ngoài ngân sách chưa nhiều. Đối chiếu quy định của Trung ương, các xã đều đủ các điều kiện để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi nghe các đại biểu đánh giá, góp ý, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 đã tiến hành bỏ phiếu với 100% số phiếu đồng ý đề nghị UBND tỉnh công nhận 3 xã trên đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Tác giả: Lê Duyên - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 294

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại
Xem tất cả »