Hội nghị lần thứ tư Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày đăng: 05/10/2020  - Lượt xem: 361

Ngày 01/10/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh (khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024) tổ chức Hội nghị lần thứ tư (Hội nghị bất thường) để hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Toàn - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị đã được quán triệt Thông báo kết luận số 2224-TB/TU ngày 18/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; Công văn số 1429/MTTW- BTT ngày 25/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thông qua Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ tỉnh về hiệp thương, cử bổ sung Ủy viên Ủy ban và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị đã hiệp thương cử ông Bùi Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở KH&CN giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đ/c Hoàng Văn Toàn – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Hữu Hưng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh- UV BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng đồng chí Bùi Hữu Hưng được hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời đề nghị đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm lãnh đạo trên các cương vị công tác đã qua, nỗ lực cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận của Vĩnh Phúc trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đã thông báo một số kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị MTTQ các cấp và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh cần tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng nhân dân; tập trung tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; triển khai sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng- Xanh - Sạch - Đẹp”; Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”; Phát động và thực hiện có hiệu quả Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”; Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; Phối hợp chuẩn bị và tham gia thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 2021- 2026…

Tác giả: Tin, ảnh: Hoàng Hưng - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 361

Video

Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem tất cả »

Liên kết website