Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức kiểm tra việc triển khai phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”

Ngày đăng: 17/08/2020  - Lượt xem: 479

Trong các ngày từ 12-14/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 02 đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn để kiểm tra việc triển khai Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư” tại 24 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đến nay, Chủ trương của Tỉnh ủy và Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo nhằm đạt tiến độ, chỉ tiêu, thời gian theo kế hoạch đã đề ra. Cùng với sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát động phong trào, vận động sự vào cuộc,  đồng tình, hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân từ đó đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhiều nơi Nhân dân đã ủng hộ bằng hiến đất, tiền, ngày công lao động… với giá trị lớn, mang lại hiệu quả thiết thực, làm sạch môi trường đường làng, ngõ xóm, nâng cao chất lượng môi trường sống cho Nhân dân.

Qua kiểm tra thực tế và số liệu tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị, tính đến 14/8/2020 toàn tỉnh đã xây dựng được 480,8km (đạt 96,1% theo đăng ký 500km với tỉnh và 77,8% so với khối lượng ký giao ước thi đua của MTTQ các cấp).

Bên cạnh đó, qua kiểm tra phát hiện nhiều tuyến cống, rãnh nắp đậy hư hỏng cần nâng cấp, sửa chữa vẫn chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể về định mức thanh, quyết toán kinh phí đối với hạng mục này. Tại một số địa phương khi triển khai xây dựng tại các tuyến ngõ nhỏ đã tận dụng tường móng của các hộ dân hoặc xây thành rãnh, nắp đậy mỏng hơn so với thiết kế dẫn đến không nghiệm thu, thanh quyết toán được. Việc quy hoạch, bố trí xây dựng các tuyến, điểm thu gom xử lý nước thải tập trung còn nhiều bất cập, chủ yếu xả thải trực tiếp thải ra ruộng, ao hồ, vùng trũng..., mà chưa được xử lý, gây tù đọng, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và ô nhiễm nguồn nước mặt…

Đồng chí Nguyễn Xuân Viễn- PCT Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với các huyện, thành phố

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy tiếp tục tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đề nghị chính quyền các cấp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh triển khai theo chỉ tiêu, kế hoạch đã đăng ký và việc lập hồ sơ, thanh, quyết toán đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng theo quy định; bên cạnh đó cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương, khu dân cư tổ chức rà soát, đánh giá chính xác nhu cầu, khối lượng cần thực hiện nhằm tránh tình trạng đăng ký nhiều nhưng không thực hiện được dẫn đến đọng vốn tại các địa phương trong khi các địa phương thực hiện vượt kế hoạch không có kinh phí để thực hiện, đồng thời hướng dẫn thực hiện tốt công tác phối hợp và đảm bảo các điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động nhân dân và thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện phong trào.

Cũng tại buổi làm việc các đồng chí cũng chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến đoàn viên và các tầng  lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời nắm bắt tình hình tại các khu dân cư báo cáo với cấp ủy, chính quyền cùng cấp để có sự chỉ đạo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các khu dân cư triển khai thực hiện. Tiếp tục hướng dẫn các khu dân cư giám sát việc tổ chức thi công, quản lý các nguồn vận động từ các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp để triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký giao ước thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Vũ Hiệp - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 479

Video

Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp
Xem tất cả »

Liên kết website