Công đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm

Ngày đăng: 28/07/2020  - Lượt xem: 598

Ngày 27/7/2020, Công đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2020) với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Đồng chí Nguyễn Văn Thuần- Chủ tịch Công đoàn cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trong thời gian qua, đoàn viên Công đoàn cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh luôn có quan điểm lập trường kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức trong việc tự học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ Lý chính trị của bản thân. Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan để tổ chức thực hiện tốt các phong trào do chi bộ, cơ quan và cấp trên phát động, tuyên truyền, vận động đoàn viêngương mẫu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công; gương mẫu, trách nhiệm trong công việc được giao; thực thi nhiệm vụ gắn với thực hiện cam kết, kế hoạch thực hiện NQ TW4, CT05 đăng ký đầu năm.

Tại buổi gặp mặt, tọa đàm, đoàn viên Công đoàn cơ quan đã tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp như: giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Cán bộ, công  chức viên chức nói không với tiêu cực” và xây dựng nếp sống văn minh; Xây dựng người cán bộ Mặt trận theo đúng quy định chuẩn mực đạo đức, lối  sống theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực trạng và một số giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức;  giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử ở công sở của cán bộ, công chức; Một số kinh nghiệm công tác khi đi cơ sở nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thuần ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn viên. Đổng thời để triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, đồng chí đề nghị cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cần tiếp tục thi đua thực hiện tố kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện chuẩn mực văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử; Tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Có phong cách trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đúng quy định của pháp luật, của cơ quan.

Tác giả: Thu Hà - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 598

Video

Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp
Xem tất cả »

Liên kết website