Ủy ban MTTQ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng: 13/07/2020  - Lượt xem: 509

Sáng 9/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu kết luận hội nghị. 
 

Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh vào cuộc tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm phòng chống và dập dịch nhanh nhất; phát động, vận động toàn dân, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ nguồn lực, kinh phí phòng, chống dịch, tính đến 30/6 Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tiếp nhận tổng số 23,242 tỷ đồng ( Bao gồm cả tiền mặt và vật tư y tế). Thường xuyên quan tâm công tác nắm bắt và phản ảnh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân; Tổ nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân được thành lập tại 100% các đơn vị cấp huyện, cấp xã và đã thực sự phát huy được hiệu quả và hàng tháng tổ chức giao ban để tổng hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, ý kiến, nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân và tình hình dư luận xã hội cho cấp ủy, MTTQ các cấp.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và tổ chức thành viên tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước ở các khu dân cư” là một trong những công trình thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, đồng thời đã phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư; đến nay, toàn tỉnh triển khai xây dựng mới được trên 334 km cống, rãnh thoát nước.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động từng bước đi vào thực chất, hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và cứu trợ thiên tai được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả.

Công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Công tác giám sát tiếp tục được triển khai đồng bộ, đi vào nề nếp, thực chất hơn. Công tác phản biện xã hội được tổ chức có hiệu quả hơn, nhiều văn bản, hội nghị phản biện có chất lượng tốt được tiếp thu, phản hồi.

Mặt trận các cấp cũng chủ động phối hợp tham gia vào quá trình Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả 10 nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”. Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp; nắm bắt, phản ánh tình hình trong nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận trong xã hội. Tập trung vận động các nguồn lực xã hội và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trọng tâm là hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết.

Cũng tại hội nghị, đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh tặng hoa chúc mừng
các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh
nhiệm kỳ 2019-2024. 
 

Tác giả: Lê Nga - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 509

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020
Xem tất cả »

Liên kết website