Vĩnh Phúc thực hiện chi trả hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

Ngày đăng: 05/05/2020  - Lượt xem: 98

Theo kết quả rà soát, thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có 109.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng được thực hiện tại các xã, phường, thị trấn trong 2 ngày, 4 và 5/5. Các đối tượng thụ hưởng sẽ được nhận trực tiếp bằng tiền mặt và lĩnh một lần.

Chi trả hỗ trợ cho người có công tại xã An Hòa, huyện Tam Dương

Theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia theo danh sách đến 31/12/2019 được hỗ trợ thêm 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng cho tất cả các đối tượng này là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

 Sáng 4/5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện: Tam Dương, Lập Thạch giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho 4 nhóm đối tượng trên tại xã An Hòa và xã Đình Chu.

Với các nhóm đối tượng còn lại (chủ yếu là lao động tự do), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục hướng dẫn các địa phương rà soát chặt chẽ, bảo đảm việc rà soát chính xác, không nhầm lẫn, không bỏ sót đối tượng và tránh trục lợi chính sách.

Tác giả: Hải Vân - Nguồn: Cổng thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 98

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »

Liên kết website