Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2020

Ngày đăng: 11/02/2020  - Lượt xem: 194

Sáng 10/2/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng toàn thể cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã được quán triệt 5 chuyên đề về: Công tác tuyên tuyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2020, trong đó tập trung phát động, hưởng ứng các đợt thi đua nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam; chủ động tham gia có hiệu quả trong việc đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; công tác giám sát, phản biện xã hội phải sát với thực tế, đúng với tâm tư, nguyện vọng của người dân; tập trung đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân, lắng nghe, tập hợp phản ánh đúng và kịp thời tình hình nhân dân cũng như các kiến nghị, phản ánh của nhân dân để đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời... Đồng thời cần chuẩn bị tốt cho việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Quán triệt ngay sau Hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh căn cứ nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ tỉnh để xây dựng Chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng nhanh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động đến từng địa bàn, khu dân cư để nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại gia đình, nơi công cộng;  Tăng cường chủ động giám sát và  tuyên truyền vậnn động giáo sát cộng đồng. Kịp thời nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dịch bệnh và sức khỏe nhân dân để phản ánh với cấp ủy và các cơ quan có liên quan và MTTQ cấp trên theo quy định.

Tác giả: Lê Nga - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 194

Video

Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp Phong trào sáng xanh sạch đẹp CM đại đoàn kết tháng 7 2020 Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020
Xem tất cả »

Liên kết website