Giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ đảm bảo cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại thành phố Vĩnh Yên

Ngày đăng: 16/10/2019  - Lượt xem: 435

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-MTTQ ngày 26/8/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về giám sát, khảo sát việc thực hiện một số Nghị quyết HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đảm bảo cho các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp xã năm 2019. Chiều ngày 15/10/2019, Đoàn giám sát số 01 của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với UBND thành phố Vĩnh Yên; UBND phường Đồng Tâm, Tích Sơn và xã Định Trung. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận hội nghị

Thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong những năm qua, Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên và các xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã quán triệt, triển khai các nội dung của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị. Hàng năm, UBND thành phố rà soát các chế độ chính sách để xây dựng dự toán thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, phân bổ kinh phí cho các ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp xã để thực hiện về các nội dung: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; công tác hòa giải và hoạt động của tổ hòa giải cơ sở; ban TTND ở xã, phường; mức kinh phí cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo báo cáo của UBND thành phố Vĩnh Yên, năm 2019 thành phố đã bố trí dự toán và thực hiện phân bổ kinh phí cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn đạt gần 3.400 tỷ đồng. Riêng thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, thành phố đã bố trí dự toán cho UBND các xã, phường năm 2019 đạt gần 16 tỷ đồng. Việc thực hiện các chế độ, chính sách cho MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố theo các nghị quyết của HĐND tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động….

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật, quy định HĐND về chế độ, chính sách cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố và các xã, phường  trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó các đại biểu còn băn khoăn về việc lập dự toán và phân bổ dự toán kinh phí cho công tác hòa giải và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội ở các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và ở xã, phường; mức kinh phí hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đố việc thực hiện chi kinh phí theo nghị quyết của HĐND tỉnh còn lúng túng do MTTQ cơ sở chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm; chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn; chưa bám sát các nghị quyết của HĐND tỉnh; trình độ chuyên môn của một số cán bộ tổ dân phố của MTTQ; các tổ chức chính trị xã hội của xã, phường còn hạn chế.

Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của thành phố Vĩnh Yên trong việc thực hiện nội dung của các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nghiệp vụ, tạo điều kiện về kinh phí để các cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các xã phường hoạt động hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các xã, phường chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; đồng thời thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 435

Video

Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp
Xem tất cả »

Liên kết website