Giám sát thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Bình Xuyên

Ngày đăng: 27/09/2019  - Lượt xem: 702

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-MTTQ ngày 26/8/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về giám sát, khảo sát việc thực hiện một số Nghị quyết HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đảm bảo cho các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp xã năm 2019. Sáng ngày 26/9/2019, tại UBND huyện Bình Xuyên Đoàn giám sát số 2 do đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với UBND huyện Bình Xuyên, UBND các xã Quất Lưu, Tân Phong và thị trấn Gia Khánh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn kết luận buổi giám sát

Thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong những năm qua, Huyện ủy - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên đã quán triệt, triển khai các nội dung của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hàng năm, UBND huyện rà soát các chế độ chính sách để xây dựng dự toán thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, phân bổ kinh phí cho các ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp xã để thực hiện. Cụ thể,  năm 2018, năm 2019 UBND huyện đã thực hiện giao dự toán cho các xã, thị trấn theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở 151 tổ hòa giải cơ sở thuộc 13 xã, thị trấn là 241triệu đồng/năm. Đối với kinh phí theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017, UBND huyện giao dự toán cho UBND xã, TT để phân bổ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở số tiền là 3.715 triệu đồng.

Đối với Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017, năm 2018: UBND huyện đã giao dự toán cho Ủy ban MTTQ huyện 50 triệu đồng; năm 2019 70 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Đối với cấp xã, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào hoạt động giám sát của cấp mình cân đối kinh phí để chi cho các hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở cấp xã đã được UBND huyện giao từ nguồn kinh phí đặc thù. Các xã, thị trấn không giao dự toán từ đầu năm để thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội mà căn cứ kế hoạch giám sát, kết quả giám sát của các tổ chức chính trị xã hội để thanh toán.  Về thực hiện Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2018, 2019, UBND huyện phân bổ cho cấp xã là 78 triệu đồng/năm và UBND các xã, thị trấn đã phân bổ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đầu mối là Ủy ban MTTQ 6 triệu đồng/Ban/năm. Thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2018  UBND huyện đã giao dự toán cho UBND xã, thị trấn để phân bổ cho hoạt động của Ban CTMT tổng số tiền là 937 triệu đồng. Năm 2019, UBND huyện giao dự toán cho các xã, thị trấn là 1.192 triệu đồng (22 triệu đồng/xã và 6 triệu đồng/khu dân cư).

Đối với các Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 165/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014  của HĐND tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện và Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND huyện bố trí giao trong dự toán từ đầu năm và phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện theo đúng quy định.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật, quy định HĐND về chế độ, chính sách cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó các đại biểu còn băn khoăn về việc lập dự toán và phân bổ dự toán kinh phí cho công tác hòa giải và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội ở cấp xã; mức kinh phí hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn đánh giá cao sự nghiêm túc triển khai thực hiệ của huyện Bình Xuyên trong việc thực hiện nội dung của các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng chí khẳng định, trên cơ sở tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của địa phương, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để nghiên cứu, có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn ở mỗi địa phương, cơ sở.

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 702

Tin bài cùng chuyên mục

Video

Vĩnh Phúc hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020
Xem tất cả »

Liên kết website