Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số công việc quan trọng của tỉnh

Ngày đăng: 24/09/2019  - Lượt xem: 416

Ngày 24/9/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào một số công việc quan trọng của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kết luận hội nghị. 

Đối với các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2015, 2016 và năm 2018; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019; bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị việc bố trí vốn phải đúng nguồn, đúng nguyên tắc và các quy định hiện hành. Một số ý kiến cho rằng, cần bố trí thêm nguồn vốn cho việc cải tạo cống rãnh thoát nước; việc bố trí thêm nguồn vốn cho các huyện cần tính toán để các địa phương hấp thụ được vốn...Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, đối với phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách cấp tỉnh, UBND tỉnh cần rà soát lại các dự án sử dụng nguồn vốn này, thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với việc điều chỉnh kế hoạch và bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên UBND tỉnh cần làm việc với các bộ, ngành liên quan làm rõ về sử dụng nguồn vốn. Mặt khác, cần có phương án điều hòa nguồn vốn cho hợp lý, tránh để tình trạng các công trình, dự án thừa hoặc thiếu vốn. Ngoài ra, cần phân cấp đầu tư, có phương án sử dụng các nguồn vốn hiệu quả, đồng thời tập trung vốn cho những mục tiêu đã đặt ra trong năm 2019. Đồng chí giao UBND tỉnh hoàn thiện các tờ trình để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với các tờ trình về chủ trương đầu tư dự án trục Bắc-Nam, đô thị Vĩnh Phúc; chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình. Một số ý kiến cho rằng việc đầu tư trục Bắc-Nam là rất cần thiết đối với việc hoàn thiện hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc, đồng thời đề nghị thống nhất về mặt cắt cho cả tuyến. Đối với việc sáp nhập 2 xã của huyện Vĩnh Tường, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, có phương án giải quyết chế độ chính đối với cán bộ, cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập (trường học, trạm y tế)...Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý để UBND tỉnh lập dự án đường trục Bắc-Nam, đô thị Vĩnh Phúc theo Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý, phải tính toán quy mô cho hợp lý; dự án phải kết nối hạ tầng các dự án trong khu vực, đặc biệt là phải khai thác được quỹ đất 2 bên đường để phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị. Về sáp nhập 2 xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, song lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền; đề án phải làm rõ được ưu điểm, hạn chế khi sáp nhập; chú ý các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý; có phương án tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, đất đai, tài sản, ngân sách ở các địa phương này. Nắm chắc tình hình để xử lý kịp thời, không để xảy ra những vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự...

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Tờ trình về chủ trương điều chỉnh, bổ sung biên chế khối tiểu học, mầm non năm 2019; Hướng dẫn khung biên tập Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Tin: NP, ảnh: Khánh Linh - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 416

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »

Liên kết website