Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết và Đề án của Tỉnh ủy “Về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025”

Ngày đăng: 24/09/2019  - Lượt xem: 228

Sáng ngày 23/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết và Đề án của Tỉnh ủy “Về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bá Huy, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh. Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực, thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Đề án “về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 – 2025” có cấu trúc gồm 5 phần, đưa ra những căn cứ về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và sự cần thiết xây dựng Đề án. Đồng thời đã đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các cơ chế, chính sách xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh trong thời gian qua; kết quả xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, thu hút trọng dụng nhân tài trong hệ thống chính trị của tỉnh. Đề xuất 7 giải pháp về xây dựng đội ngũ trí thức; 5 nhóm giải pháp với 15 nội dung cụ thể về trọng dụng nhân tài. Dự thảo đã phân tích, đánh giá tính khả thi, những yếu tố tác động; dự báo khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục khi triển khai thực hiện Đề án.

Về dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, có cấu trúc bao gồm 03 phần, trong đó phần thực trạng đã khẳng định khái quát kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Về quan điểm, mục tiêu, giải pháp xây dựng nghị quyết với 7 giải pháp về xây dựng đội ngũ trí thức; 6 giải pháp về trọng dụng nhân tài. 

Tại hội nghị, đã có 13 ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo, hầu hết các ý kiến đều khẳng định và nhất trí cao với sự cần thiết phải ban hành Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy “Về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025”, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mục tiêu, phạm vi Đề án về xây dựng đội ngũ trí thức nói chung hay chỉ tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh;

Cần phân tích sâu hơn, cụ thể cơ cấu đội ngũ trí thức, nhân tài ở các cấp, các ngành, các địa phương hiện nay; chỉ ra đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh hiện nay còn yếu, còn thiếu đặc biệt là ở những lĩnh vực quan trọng, từ đó đặt ra mục tiêu, nhu cầu sử dụng đội ngũ chuyên gia, những người có trình độ cao ở các ngành, các lĩnh vực để tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nhiệm vụ xây dựng, phát triển KT-XH. Đánh giá hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của tỉnh trong thời gian qua, đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng năm trong phát triển và trọng dụng nhân tài ở từng ngành, từng lĩnh vực; cụ thể hóa các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án. Cần bổ sung thêm số liệu trong Đề án và Nghị quyết và có sự đánh giá, so sánh với các kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh thực hiện trong thời gian gần đây để có tính sát thực; bổ sung nhóm giải pháp về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cơ chế điều chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cần gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị nhằm phát huy cao nhất trí tuệ, tài năng của nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời giao các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, hoàn thiện báo cáo để kiến nghị với các cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề án trình ban Chấp hành Đảng bộ sớm xem xét ban hành Nghị quyết.

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 228

Video

Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2) Tuyên truyền phòng chống COVID 19 Chuyên mục Đại đoàn kết tháng 11 2019
Xem tất cả »

Liên kết website