Khảo sát sự đánh giá, trải nghiệm của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Ngày đăng: 21/09/2019  - Lượt xem: 271

Thực hiện Dự án nghiên cứu về chỉ số “Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh” (gọi tắt là Dự án khảo sát chỉ số PAPI), trong các ngày 18-20/9/2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đoàn khảo sát chỉ số PAPI năm 2019 đã tổ chức trao đổi, khảo sát đối với nhân dân ở các các đơn vị: Hội Hợp, Tích Sơn (Vĩnh Yên); Kim Xá, thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường); Hồng Châu, thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc).

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) phản ánh trải nghiệm của người dân khi tương tác với chính quyền hay khi sử dụng dịch vụ công cũng như việc tham gia và quản trị công, được Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức khảo sát, lấy ý kiến ngẫu nhiên của người dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử; 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả quản trị và hành chính công. Tổng số điểm tối đa để đánh giá chỉ số PAPI là 80 điểm và kết quả được xếp theo 4 nhóm gồm: Nhóm điểm cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và nhóm điểm thấp nhất.

PAPI không chỉ là một bộ chỉ báo hữu dụng phản ánh năng lực và hiệu quả quản trị ở cấp trung ương và cấp tỉnh, mà còn là công cụ đánh giá mức độ cải thiện của các cấp chính quyền qua thời gian. Nội dung đánh giá của PAPI dựa trên ba quá trình có tác động lẫn nhau, đó là: xây dựng chính sách, thực thi chính sách và giám sát việc cung ứng các dịch vụ công. Kết quả đánh giá chỉ số PAPI năm 2018 của Vĩnh Phúc đạt 45,07 xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố thuộc nhóm các địa phương có số điểm cao nhất trong cả nước, tăng 22 bậc so với năm 2017.

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 271

Video

Vĩnh Phúc: gặp mặt 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Trailer 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam Phóng sự Kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia cải tạo cống rãnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chuyên mục Đại Đoàn kết tháng 9 2020 Huyện Sông Lô phát động phong trào Sáng xanh sạch đẹp
Xem tất cả »

Liên kết website