Danh sách Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng: 20/09/2019  - Lượt xem: 291

Ngày 20/9, UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã họp Hội nghị lần thứ nhất hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 62 vị.

Trong đó, đại diện các tổ chức thành viên: 24 vị; cá nhân tiêu biểu: 27 vị; cán bộ chuyên trách Mặt trận: 11 vị. Tái cử: 52 vị; mới: 10 vị. ngoài Đảng: 10 vị; nữ: 17 vị; đại diện các dân tộc thiểu số: 11 vị; đại diện các tôn giáo: 5 vị. Trình độ: GS.TS, PGS.TS, Tiến sĩ: 11 vị; Thạc sĩ: 22 vị; Đại học và tương đương: 29 vị. 

I. Các tổ chức thành viên:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1963), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Phú Bình (SN 1948), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Bà Phạm Thị Hải Chuyền (SN 1952), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

4. Bà Nguyễn Thị Doan (SN 1951), Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Văn Được (SN 1946), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1970), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Đình Khang (SN 1967), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

8. Ông Vũ Trọng Kim (SN 1953), Nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

9. Ông Vũ Tiến Lộc (SN 1960), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

10. Bà Trương Thị Mai (SN 1958), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

11. Linh mục Trần Xuân Mạnh (SN 1948), Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

12. Ông Đặng Vũ Minh (SN 1946), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam.

13. Bà Nguyễn Phương Nga (SN 1963), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

14. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (SN 1950), Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

15. Ông Lê Quốc Phong (SN 1978), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

16. Ông Trần Quang Phương (SN 1961), Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

17.Ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1953), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

18. Ông Nguyễn Văn Rinh (SN 1942), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam.

19. Ông Thào Xuân Sùng (SN 1958), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

20. Ông Nguyễn Văn Thân (SN 1955), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

21. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh (SN 1942), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

22. Ông Đỗ Ngọc Thịnh (SN 1960), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

23. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (SN 1961), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

24. Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu), (SN 1958), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

II. Cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực:

1. Ông Thạch Dư (SN 1957), Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

2. Ông Nguyễn Lân Dũng (SN 1938), Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Khoa học-Giáo dục và Môi trường UBTƯ MTTQ Việt Nam.

3. Ông Trần Ngọc Đường (SN 1945), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

4. Linh Mục Nguyễn Hùng (SN 1961), Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG thành phố Đà Nẵng.

5.Ông Đỗ Quang Hưng (SN 1946), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (SN 1970), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam.

7. Bà Hà Thị Khiết (SN 1950), Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

8. Bà Hà Thị Liên (SN 1954), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

9. Ông Trần Đắc Lợi (SN 1958), Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

10. Ông Lê Mã Lương (SN 1950), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Thiếu tướng- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam.

11. Bà Đặng Huỳnh Mai (SN 1952), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam.

12. Ông Hà Phúc Mịch (SN 1954), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

13. Ông Lý Ngọc Minh (SN 1953), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, AHLĐ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Long, tỉnh Bình Dương.

14. Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu (SN 1952), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

15. Hòa Thượng Đào Như (SN 1955) Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ.

16. Ông Hà Văn Núi (SN 1952), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc, UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

17. Ông Lù Văn Que (SN 1940), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương.

18. Ông Trần Hoàng Thám (SN 1953), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

19. Ông Hoàng Đình Thắng (SN 1959), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Châu Âu.

20. Bà Bùi Thị Thanh (SN 1958), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

21. Ông Trần Đình Thiên (SN 1958), Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Nguyên Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

22. Ông Đỗ Duy Thường (SN 1943), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ và Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam.

23. Ông Lê Bá Trình (SN 1957), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

24. Ông Lê Truyền (SN 1943), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Văn hoá - Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

25.Ông Nguyễn Hữu Tú (SN 1968), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

26. Ông Nguyễn Túc (SN 1937), Nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ nhiệm HĐTV về Văn hóa Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam.

27. Bà Phan Thị Tươi (SN 1953), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

III. Cán bộ chuyên trách:

1. Bà Trương Thị Ngọc Ánh (SN 1966), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

2. Bà Tô Thị Bích Châu (SN 1969), Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

3. Ông Nguyễn Hữu Dũng (SN 1964), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

4. Bà Nguyễn Lan Hương (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

5. Ông Hầu A Lềnh (SN 1973), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

6. Bà Đặng Thị Kim Liên (SN 1966), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

7. Ông Cao Xuân Liên (SN 1963), Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

8. Ông Trần Thanh Mẫn (SN 1962), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

9. Ông Phùng Khánh Tài (SN 1971), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

10. Ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1978), Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

11. Ông Ngô Sách Thực (SN 1962), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Tác giả: Nhóm PV - Nguồn: http://daidoanket.vn - Số lần được xem: 291

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »

Liên kết website