Triển khai Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp

Ngày đăng: 19/12/2018  - Lượt xem: 474

Sáng 19/12, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Đề án và phổ biến Kế hoạch triển khai cụ thể đến năm 2024. Theo đó, Đề án được xây dựng với mục đích phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, của địa phương.

Để đạt hiệu quả cao nhất, Thường trực MTTQ tỉnh đã đề ra nội dung thực hiện với những việc làm cụ thể: Thành lập Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp; thiết lập mạng lưới nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân các cấp; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên các cấp; tham mưu với cấp ủy cùng cấp tổ chức đối thoại định kỳ, chuyên đề, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Theo Đề án, mục tiêu đến năm 2019, 100% MTTQ cấp huyện và ít nhất 50% MTTQ cấp xã thành lập Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân để đến năm 2020, 100% MTTQ cấp xã thành lập Tổ truyên truyền, vận động. Đồng thời, thiết lập mạng lưới nắm bắt, phản ánh thông tin của MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở do MTTQ các cấp chủ trì, hoàn thành trong năm 2020. Từ năm 2020, hằng năm, MTTQ các cấp phối hợp tham mưu để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã tổ chức đối thoại theo chuyên đề về những lĩnh vực cụ thể, các chương trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế- xã hội, những lĩnh vực bức xúc, tác động đến nhiều mặt của đời sống nhân dân nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Tiếp tục duy trì hiệu quả 81 Nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật và xây dựng nông thôn mới. Nhân rộng các mô hình sáng tạo trong cộng đồng dân cư thực hiện hiệu quả, chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến năm 2020, 100% MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn được trang bị máy tính, máy in và được kết nối internet.

Định hướng một số nội dung trọng tâm cần thực hiện để triển khai Đề án, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh, với từng nội dung cụ thể, MTTQ các cấp cần có những cách làm phù hợp, hiệu quả. Trong đó, MTTQ các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan liên quan để nắm bắt thông tin kịp thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động cụ thể, sát thực, đề ra các giải pháp, phương án tuyên truyền, vận động phù hợp để đạt hiệu quả cao. Kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Trung ương và địa phương. Từ đó, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm, nhằm giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, nắm chắc tình hình nhân dân, những vấn đề bức xúc, phức tạp, nổi cộm, kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại theo từng lĩnh vực để tuyên truyền, vận động trực tiếp tới nhân dân.

Tác giả: Hồng Yến - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn/ - Số lần được xem: 474

Video

Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 Cầu nối ý Đảng lòng dân Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhìn lại một nhiệm kỳ Công tác Mặt trận một năm nhìn lại Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp
Xem tất cả »

Liên kết website