Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Lập Thạch

Ngày đăng: 26/10/2018  - Lượt xem: 208

Sáng 25/10/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở huyện Lập Thạch.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra
 

 

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng huyện Lập Thạch thường xuyên quan tâm đến công tác quán triệt và triển khai, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng nhiều văn bản, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở.

UBND các cấp đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện Pháp lệnh và các nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai nhân rộng mô hình cơ chế "một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND huyện và các xã, thị trấn. Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng theo đúng quy định.

Đến nay, toàn huyện có 20 Ban Thanh tra nhân dân; 20 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Năm 2018, Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 25 cuộc, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát được 12 cuộc. 20/20 xã, thị trấn đã tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 100% cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đều xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật, quy chế văn hóa công sở và quy định có tính chất đặc thù.

Việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và công dân được thực hiện tốt. Năm 2018, Ban Tiếp công dân huyện tiếp 150 lượt công dân (giảm 34 lượt so với cùng kỳ), 88 đơn thư,trong đó, đơn khiếu nại 1 đơn, 2 đơn tố cáo, 85 đơn kiến nghị, phản ánh. Đến nay, huyện đã giải quyết xong 80/88 đơn, riêng đối với đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện đã giải quyết xong 3/3 đơn…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao việc thực hiện QCDC ở huyện Lập Thạch. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện Lập Thạch cần tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện QCDC; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp của huyện; làm tốt công tác dân vận chính quyền…

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện QCDC tại xã Sơn Đông.

Tác giả: Thúy Ngân - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn - Số lần được xem: 208

Video

Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ xã Tam Hợp Gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu Chuyên mục Hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tháng 10 Phóng sự tự hào hàng Việt
Xem tất cả »

Liên kết website