Giao ban công tác Mặt trận quý III/2018

Ngày đăng: 08/10/2018  - Lượt xem: 138

Sáng 05/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III/2018 tại huyện Tam Dương. Thành phần hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; trưởng, phó các Ban chuyên môn UBMTTQ tỉnh; chủ tịch và phó chủ tịch UBMTTQ các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Quý, TUV, Bí thư huyện ủy Tam Dương đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo thuận, thống nhất  đánh giá kết quả  công tác Mặt trận Quý III/2018, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Thường xuyên và kịp thời nắm bắt tư tưởng, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách chăm lo lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng mô hình điểm tại 9 huyện, thành phố. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, hình thành thói quen mua sắm, sử dụng hàng tiêu dùng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Các hoạt động cứu trợ thiên tai, nhân đạo, từ thiện được MTTQ các cấp triển khai tích cực; tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, với số tiền là 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 22 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 880 triệu đồng, hỗ trợ 10 con bò giống với tổng số tiền là 80 triệu đồng. Tham mưu với ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Phúc tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn từ 30 triệu lên 40 triệu một nhà.

Về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024: MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội; thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ giúp việc và các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Đại hội, thống nhất lựa chọn các đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt 9 nội dung đã đề ra trong quý IV/2018. Trong đó, công tác Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là Đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở, cấp huyện. Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Quyết định số 55- QĐ/TU ngày 03/2/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm, những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, như giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng và triển khai các nội dung theo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019- 2024” sau khi có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tác giả: Lê Nga - Nguồn: Ủy ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 138

Video

Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ xã Tam Hợp Gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu Chuyên mục Hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tháng 10 Phóng sự tự hào hàng Việt
Xem tất cả »

Liên kết website