Đến tháng 6/2018, Vĩnh Phúc giảm 140 đầu mối, tinh giản 1.515 biên chế

Ngày đăng: 03/07/2018  - Lượt xem: 263

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và việc triển khai hiệu quả các giải pháp, sau gần 2 năm thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của BCH T.Ư Đảng khóa XII, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã giảm được 140 đầu mối, trong đó khối Đảng, đoàn thể giảm 38 đầu mối, với 26 phòng, ban và tương đương trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện và 12 đơn vị sự nghiệp công lập. Khối chính quyền giảm 102 đầu mối, trong đó có 50 phòng, ban và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 52 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về tinh giản biên chế và người hoạt động không chuyên trách, đến nay, toàn tỉnh tỉnh đã tinh giản 1.515 biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ và tinh giản theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể đã tinh giản hơn 100 người; khối chính quyền tinh giản 1.414 người. Riêng đối với việc thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, đến ngày 1/4/2018, toàn tỉnh giảm được trên 10.700 người hoạt động không chuyên trách so với thời điểm tháng 4/2015. Nhìn chung, sau sắp xếp, tinh giản, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đều hoạt động ổn định; tinh thần, thái độ và hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án này, nhất là đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế toàn tỉnh theo lộ trình giảm dần đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015, thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các đầu mối đã được sáp nhập theo Đề án 01 để kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các phòng ban và tương đương còn lại của các sở ngành, đoàn thể, các huyện thành thị đã được phê duyệt tại Đề án 01. Đồng thời khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập có thu sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước; tiếp tục triển khai, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh.

Được biết, với quyết tâm thực hiện thành công Đề án này và để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ đưa nội dung này vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 diễn ra trong 2 ngày, mùng 5, 6/7/2018 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc.Theo thống kê của Sở Nội vụ, đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã giảm được 140 đầu mối, trong đó khối Đảng, đoàn thể giảm 38 đầu mối, với 26 phòng, ban và tương đương trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện và 12 đơn vị sự nghiệp công lập. Khối chính quyền giảm 102 đầu mối, trong đó có 50 phòng, ban và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 52 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về tinh giản biên chế và người hoạt động không chuyên trách, đến nay, toàn tỉnh tỉnh đã tinh giản 1.515 biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ và tinh giản theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể đã tinh giản hơn 100 người; khối chính quyền tinh giản 1.414 người. Riêng đối với việc thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, đến ngày 1/4/2018, toàn tỉnh giảm được trên 10.700 người hoạt động không chuyên trách so với thời điểm tháng 4/2015. Nhìn chung, sau sắp xếp, tinh giản, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đều hoạt động ổn định; tinh thần, thái độ và hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án này, nhất là đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế toàn tỉnh theo lộ trình giảm dần đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015, thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các đầu mối đã được sáp nhập theo Đề án 01 để kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các phòng ban và tương đương còn lại của các sở ngành, đoàn thể, các huyện thành thị đã được phê duyệt tại Đề án 01. Đồng thời khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập có thu sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước; tiếp tục triển khai, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh.

Được biết, với quyết tâm thực hiện thành công Đề án này và để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ đưa nội dung này vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 diễn ra trong 2 ngày, mùng 5, 6/7/2018 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc.

Tác giả: Phúc Thành - Nguồn: https://vinhphuc.gov.vn - Số lần được xem: 263

Video

Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ phường Hội Hợp Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh Phóng sự nhiệm kỳ 2013-2018 MTTQ xã Tam Hợp Gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu Chuyên mục Hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tháng 10 Phóng sự tự hào hàng Việt
Xem tất cả »

Liên kết website