Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam thăm, làm việc tại Ủy ban MTTQ tỉnh

Ngày đăng: 29/06/2018  - Lượt xem: 286

Nhân dịp thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, chiều ngày 28/6/2018, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, làm việc với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các Ban chuyên môn, đơn vị Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo kết quả công tác Mặt trận trong thời gian qua, cũng như tình hình chung về tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tích cực giám sát và phản biện xã hội đối với những nội dung, chương trình đề án phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; chú trọng việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tham mưu với cấp ủy tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, của đội ngũ chuyên gia hiến kế cho công tác Mặt trận và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tác giả: Tin, ảnh: Phạm Hưng - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh - Số lần được xem: 286

Video

Phóng sự tự hào hàng Việt Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận đông Toàn xân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới- Đô thị văn minh Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng Cán bộ Mặt trận Tổ quốc học tập và làm theo lời Bác Phóng sự: Hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTT các cấp trong tỉnh MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển mô hình kinh tế mới
Xem tất cả »

Liên kết website