Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo các cấp ủy, MTTQ và đoàn thể tạo đồng thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng: 29/06/2018  - Lượt xem: 223

Ngày 28/6/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 20 để thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo về tình hình kinh tế -xã hội; tài chính-ngân sách; đầu tư công; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị khẳng định, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cũng còn có những khó khăn đã được dự báo, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cố gắng, nỗ lực của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,61%. Thu ngân sách dự kiến đạt 13,7 nghìn tỷ đồng, đạt 43% dự toán và bằng 102% so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa -xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo và các ý kiến tại hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội; tài chính-ngân sách; đầu tư công 6 tháng đầu năm, đó là kinh tế tăng trưởng chưa cao, còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; thu ngân sách đạt thấp; giải ngân vốn đầu tư công chậm...Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, một số ý kiến đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp DDI; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Bên cạnh đó, cần tập trung đầu tư hạ tầng một số khu vực để phát triển dịch vụ, du lịch; có cơ chế chính sách cụ thể hơn về phát triển cụm công nghiệp, làng nghề; chống thất thu thuế; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính còn rườm rà; xây dựng nhà máy xử lý rác thải...

Trong công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật là việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. MTTQ và các đoàn thể cũng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, đạt được những kết quả quan trọng. Các ý kiến tại hội nghị cũng đã phân tích, làm rõ thêm các kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể trong 6 tháng đầu năm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đến những kết quả, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tài chính-ngân sách; đầu tư công 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 để có giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, quản lý tài chính-ngân sách gắn với thanh, kiểm tra, chống thất thu thuế; tiết kiệm tối đa chi thường xuyên. Bên cạnh nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cần đẩy mạnh đấu giá đất để có nguồn lực cho đầu tư, bù đắp hụt thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án đã hoàn thành. Kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đổi mới sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; có giải pháp hữu hiệu để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhanh chóng khắc phục hạn chế, tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2018 đã đề ra.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường lãnh đạo công tác thông tin truyền thông để đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp, nắm chắc tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.

 

Tác giả: N.P - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/ - Số lần được xem: 223

Video

Phóng sự tự hào hàng Việt Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận đông Toàn xân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới- Đô thị văn minh Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng Cán bộ Mặt trận Tổ quốc học tập và làm theo lời Bác Phóng sự: Hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTT các cấp trong tỉnh MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển mô hình kinh tế mới
Xem tất cả »

Liên kết website