Giám sát công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”

Ngày đăng: 22/08/2017  - Lượt xem: 856

Sáng 21/8/2017, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” với Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo", Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô và 2 xã Hải Lựu, Lãng Công từ năm 2016 đến 30/6/2017.
Đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận tại buổi giám sát
 
Năm 2016, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sông Lô quan tâm, chỉ đạo triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” tại huyện Sông Lô từ năm 2016 đến 30/6/2017 đạt hơn 1 tỷ đồng, trong đó, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đạt hơn 179 triệu đồng; Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chuyển về hỗ trợ xây 17 nhà Đại đoàn kết với số tiền 850 triệu đồng. 100% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp ủng hộ xây dựng Qũy “Vì người nghèo”. Chi Quỹ “Vì người nghèo” từ năm 2016 đến 30/6/2017 hơn 975 triệu đồng; trong đó, chi năm 2016 hơn 920 triệu đồng; chi năm 2017 là 55 triệu đồng. Công tác quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” được thực hiện công khai, dân chủ, đúng mục đích theo đúng quy chế. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo tại địa phương được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện xây dựng, sửa chữa được 19 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 885 triệu đồng; tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ phát triển kinh tế sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi…

Đối với xã Lãng Công, 100% số hộ tham gia ủng hộ đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”. Từ năm 2016 đến 30/6/2017, toàn xã vận động được hơn 88 triệu đồng. Đối với các chính sách an sinh xã hội với hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương luôn quan tâm đảm bảo đúng đối tượng, quyền lợi hộ nghèo được thụ hưởng như: Cấp thẻ BHYT; trợ cấp tiền điện hàng tháng; vay vốn lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở…

Đối với xã Hải Lựu, công tác xây dựng và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được thực hiện công khai, minh bạch trong việc thu, sử dụng quỹ theo đúng quy chế. Tuy nhiên, những năm qua, số hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã còn thấp; đối tượng khó khăn đột xuất ít xảy ra đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Vì vậy, việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương hiện nay còn tồn hơn 54 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đánh giá cao công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và việc xây nhà Đại đoàn kết của huyện Sông Lô thời gian qua. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa, các đại biểu đề nghị Ban Vận động quỹ cấp huyện và cơ sở tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; thường xuyên rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở; triển khai có hiệu quả việc sử dụng Quỹ nhằm giúp đỡ để các hộ nghèo thoát nghèo bền vững…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Vận động quỹ cấp huyện, cấp xã của huyện Sông Lô tích cực triển khai thực hiện việc xây dựng quỹ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân; công tác thu và sử dụng quỹ được công khai, dân chủ, minh bạch; tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động; xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể, vận động quỹ trong năm 2017, tập trung trong tháng cao điểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng quỹ các cấp… nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện để vươn lên thoát nghèo.

Tác giả: Minh Thu - Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/ - Số lần được xem: 856

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (2)
Xem tất cả »

Liên kết website