MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày đăng: 20/05/2020  - Lượt xem: 484

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (gọi tắt là các chính sách hỗ trợ), Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ra chủ trương lãnh đạo công tác giám sát của MTTQ đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ (Thông báo số 2102-TB/TU ngày 07/5/2020); ban hành Kế hoạch giám sát số 38/KH-MTTQ-BTT ngày 29/4/2020; văn bản số 375/MTTQ-BTT ngày 11/5/2020 đề nghị Thường trực các huyện, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố phối hợp để MTTQ giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Đồng thời tổ chức 10 hội nghị triển khai kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ tới các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố và 137 Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn. 

Ngày 11/5/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành văn bản số 377/MTTQ-BTT, thành lập 09 Đoàn kiểm tra công tác giám sát của MTTQ các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Theo tổng hợp, báo cáo của các huyện, thành phố đến hết ngày 12/5/2020, toàn tỉnh đã chi trả xong cho các nhóm đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hơn 125,5 tỷ đồng. Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực cấp ủy, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng quy định. Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã thành lập tổ rà soát, giám sát tại các khu dân cư do Trưởng Ban CTMT làm tổ trưởng, phối hợp cùng với Chi bộ, Trưởng thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát, lập hồ sơ đề nghị và giám sát quá trình chi trả chế độ đến người dân. Việc chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách giúp các đối tượng nhanh chóng ổn định đời sống, khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, ở hầu hết các đơn vị vẫn còn gặp một số khó khăn, đó là do thời gian triển khai thực hiện trong kế hoạch của UBND tỉnh gấp, chi trả cho các nhóm đối tượng với số lượng lớn, việc rà soát, sàng lọc để tránh trùng lặp các đối tượng bằng phương pháp thủ công nên còn chậm.

Đối với các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với UBND cùng cấp triển khai thực hiện quy trình các bước rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục trong tháng 5/2020 và thực hiện hỗ trợ xong trước 30/6/2020. Tuy nhiên, theo phản ánh nhiều xã, phường, thị trấn còn gặp khó khăn trong việc xác định ngành nghề, đối tượng hưởng chính sách như: lao động tự do ở các ngành, nghề khác nhau; việc xác định giảm sâu thu nhập dưới mức chuẩn cận nghèo; hộ sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp. Rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ không có đăng ký kinh doanh, không có mã số thuế; nhiều người dân lao động ở các lĩnh vực mà Chính phủ chưa quy định hỗ trợ như: thợ xây, thợ mộc, lái xe taxi, giáo viên hợp đồng tại các trường tư thục,..., đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ bổ sung chính sách hỗ trợ cho các đối tượng này.

           

Tác giả: Tin, ảnh: Lê Minh Tiến - Nguồn: Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 484

Video

Bài Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp 17 HĐND tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 Chuyên mục đại đoàn kết tháng 5 2020 Sức mạnh đồng lòng Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (4) Tuyên truyền phòng chống Covid 19 (3)
Xem tất cả »